ร่างกม.ลูก 2 ฉบับพร้อม ปชป.จ่อถกส.ส.พรุ่งนี้

22 พ.ย. 2564 | 07:20 น.

ราเมศ ย้ำ ร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับพร้อมเสนอที่ประชุม ส.ส.พรรคพรุ่งนี้ จากนั้นคณะทำงานจะพิจารณาขั้นสุดท้ายในวันพุธนี้ แจงกม.ทั้งสองฉบับ“ถวิล”เป็นประธานยกร่างฯ

วันที่ 22 พ.ย.2564  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณา ศึกษา รวบรวม ข้อมูลในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561กล่าวถึงการเตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวว่า เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ได้มีผลใช้บังคับในวันนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดจำนวน ส.ส.เขต เป็น 400 คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือก ส.ส.เขต ได้หนึ่งใบ

 

ส่วนบัตรเลือกตั้งอีกใบเลือกพรรคการเมืองก็คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณคะแนนและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัคร การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และเรื่องอื่นๆ นั้น

 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

นายราเมศกล่าวในเรื่องนี้ว่า ในส่วนของพรรคได้มีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.ในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และคณะทำงานจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายในวันพุธที่จะถึงนี้

 

ส่วนกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้มีการเตรียมร่างไว้แล้วเช่นกัน เหตุเพราะมีบางส่วนที่จำเป็นต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับจะมีนายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคเป็นหลักในการดำเนินการในการยกร่าง และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช จะทำหน้าที่หลักในการประสานกับวิปรัฐบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า ต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แน่นอนที่สุดว่าเมื่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จหากมีการยุบสภาอาจเกิดปัญหาได้ ในส่วนของพรรคพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะเสนอต่อรัฐสภาอย่างเต็มที่