svasdssvasds

“วัชระ”ยื่นปปช.ฟันส.ส.กระบี่ภูมิใจไทยส่อแจ้งทรัพย์สินเท็จถือที่ป่าสงวน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2564 เวลา 8:13 น. 1.4k

“วัชระ”ยื่นปปช.ฟัน "สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง" ส.ส.ภูมิใจไทย ส่อแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จ-ครอบครองที่ป่าสงวนหลายร้อยไร่ในกระบี่ แนะ “ลุงตู่” อย่าเสียเที่ยวตรวจราชการวันนี้ น่าลงพื้นที่ดูของจริงให้เห็นกับตา

วันนี้ (15 พ.ย.64) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือกับ นายธนิต สุวรรณกาศ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ถึงนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่ เขต 1พรรคภูมิใจไทย

 

กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อป.ป.ช.ว่า ได้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่หรือไม่ เป็นการครอบครองอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ แจ้งบัญชีทรัพย์สินแปลงที่ดินภ.บ.ท.5 จำนวนพื้นที่ตรงตามที่ครอบครองหรือไม่ และผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่

 

 

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ของ นายสฤษฏ์พงษ์  กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เลขที่ 62151008663 ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 8  ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 100 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000 บาท ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง (หน้าที่9 ลำดับที่ 10) 

                                 

และแจ้งในชื่อของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง (ภริยา) ในหน้าที่ 9 ลำดับที่ 20 ของคู่สมรส ภ.บ.ท 5 หมายเลข 162/49 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 100 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000บาท และแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 1 ใบคือเอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 46 ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2551 เลขสำรวจที่ 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ได้รับเงินจาก นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 330 บาท(สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 44 เลขสำรวจที่ 162/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 

ดังปรากฏในเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง ส.ส. พรรคภูมิใจไทยที่สำนักงานป.ป.ช.แล้วนั้น

 

โดย นายวัชระ ได้ร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

1. การกระทำของนายสฤษฏ์พงษ์ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ที่แจ้งบัญชี ทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ว่าครอบครองที่ดินภ.บ.ท 5 ของตนเอง 1 แปลงจำนวน 100 ไร่และของภริยา 1 แปลงจำนวน 100 ไร่ มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินจำนวนที่ดินภ.บ.ท 5 รวม 2 แปลงจำนวน 200 ไร่ เป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จต่อป.ป.ช.หรือไม่ เพราะมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าจำนวนที่ดินตามใบภ.บ.ท.5 ที่นายสฤษฏ์พงษ์  และภริยาครอบครองนั้น มีมากถึงประมาณ 500 ไร่ จริงหรือไม่ และมีมากกว่าที่แจ้งต่อป.ป.ช.จริงหรือไม่

 

2. การครอบครองที่ภ.บ.ท 5 ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่ จริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ หรือมีหน่วยราชการกันที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ดิน สปก.จริงหรือไม่ ซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินสปก.เพราะเป็นการขาดคุณสมบัติตามพรบ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จึงขอให้ป.ป.ช. เร่งสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

3. มีการร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่นว่ามีการปิดกั้นเส้นทางเดินเก่าที่สัญจรไป-มาของชาวบ้านในท้องถิ่นจริงหรือไม่  ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่งดำเนินการตั้งคณะอนุไต่สวนในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายและสอบสวนจริยธรรม หากมีกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายของ ป.ป.ช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยด่วนที่สุดต่อไป 

 

นายวัชระ กล่าวว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการไปตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่ ก็น่าใช้โอกาสนี้สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำคณะไปดูปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 500 ไร่ ที่อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ว่าจะแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไร

 

“ไม่ใช่ไปจับแต่ชาวบ้านตาดำๆ หากข้าราชการนำทางไปไม่ถูกก็ควรถามส.ส.จังหวัดกระบี่ดูว่าอยู่ตรงไหน และให้นำทางไปดูพื้นที่จริง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับราษฎรจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป ท่านนายกฯ ไปประชุมครม.กินหอยปูปลาแล้วนอนที่กระบี่ ถ้ายังไปไม่ถึงที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ก็ถือว่าไปไม่ถึงเมืองกระบี่" นายวัชระ ระบุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง