svasdssvasds

เปิดโฉม 23 ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่“ชลน่าน ศรีแก้ว”ผงาดหัวหน้าพรรค

28 ต.ค. 2564 เวลา 10:37 น. 4.5k

เปิดโฉม 23 ผู้บริหาร “พรรคเพื่อไทย”ชุดใหม่ “ชลน่าน ศรีแก้ว”ผงาดหัวหน้าพรรค ไร้คู่แข่ง เสริมคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนโฆษก-เหรัญญิกใหม่ พร้อมตั้ง กรรมการ 15 คน สรรหาผู้สมัคส.ส.

 

ในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ที่จ.ขอนแก่น วันนี้(28 ต.ค.64)  มีวาระสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) หลังจากที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่ง หวังเปิดทางคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนพรรคต่อ ขณะเดียวกันได้เปิดตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร มาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคฯ

 

ผลการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สมาชิกให้ความไว้วางใจ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีคนอื่นเสนอตัวเป็นคู่แข่ง

 

ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ,นายสุทิน คลังแสง , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ,และนายสรวงศ์ เทียนทอง โดยมีการปรับเปลี่ยนคือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธ์ ออกจากตำแหน่ง ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามเดิม

 

 

ส่วน นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ นั่งตำแหน่งโฆษกพรรคแทน นางสาวอรุณี กาสยานนท์ ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแทน นอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค เป็น นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

                                   ชลน่าน ศรีแก้ว

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย จำนวน 23 คน ประกอบด้วย

 

1.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค

2.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

3.นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5.นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

7.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค

8.นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค

9.นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

10.นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค

11.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค

12.นายนพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค

13.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

14.น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

15.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

16.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

17.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

18.น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค

19.น.ส.จิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค

20.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค

21.นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค

22.น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี กรรมการบริหารพรรค

23.น.ส.ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค

 

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

 

1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

7. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

8. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

9. นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

10. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

11. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี

12. นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2

13. นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2

14. น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1

15. นายธนภพ กองโภค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง