svasdssvasds

“ผู้สมัคร อบต.”ฟังทางนี้ กกต.ห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรง-ปลุกระดม-ทำโพลชี้นำ

21 ต.ค. 2564 เวลา 12:19 น.

กกต.เปิดลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. ย้ำห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดมทำ-ทำโพลชี้นำคะแนน

วันนี้(21 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางการหาเสียง “เลือกตั้ง อบต.” ของผู้สมัครทั่วประทศ เพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (บต.)  ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

โดยห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้

 

แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยวิธีการวางหรือโปรย ในที่สาธารณะ 

 

แจกจ่ายเอกสารโดยไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต

 

ใช้พาหนะต่างๆ หาเสียงหรือจัดสถานที่เวทีหาเสียง โดยไม่แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

 

ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ 

 

ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆ

 

นำข้อมูลของพรรคการเมืองหรือบุคคลมาหาเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมหาเสียง หรือนำชื่อสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมือง

 

หรือบุคคลนั้น สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะชี้นำเพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

 

เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียง

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมือง หรือ ผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 

และจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง