“ไทยสร้างไทย”หาทางช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กภูเก็ตกว่า 40 ราย

09 ตุลาคม 2564

“ไทยสร้างไทย”เดินหน้าฟังเสียงชาวภูเก็ต หลังผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กกว่า 40 ราย ต่อใบอนุญาตไม่ได้ ส่งผลไม่สามารถเข้าร่วมภูเก็ตแซนบล็อกได้

ที่หาดป่าตอง ภูเก็ต คณะทำงานด้านนโยบายพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ พรรคไทยสร้างไทย เปิดรับฟังเสียงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หลัง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมกว่า 40 ราย เดินทางมาร้องเรียน เพื่อขอให้ช่วยผลักดันมาตรการผ่อนปรนใบอนุญาติ สถานประกอบการธรุกิจโรงแรมขนาดเล็ก 

 

เนื่องจากหลังสิ้นสุด คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ที่ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ผิดกฏหมาย ได้เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ โรงแรมขนาดเล็ก ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ต้องปิดกิจการชั่วคราวจำนวนมาก

เพราะขั้นตอนและเงื่อนไขในการขออนุญาตโรงแรมมีความยุ่งยาก ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับโรงแรมขนาดใหญ่ และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มาตรวจโรงแรมใช้ดุลพินิจของแต่ละคน ทำให้ยิ่งตรวจยิ่งเกิดปัญหามากมาย

 

เป็นช่วงเดียวกับการเปิด Phuket SandBox จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่อาจจองหรือเข้าพักในโรงแรมขนาดเล็กได้ ต้องเกิดความสับสนหันไปจองโรงแรมใหญ่ หรือยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กไม่มีรายได้ และเป็นการซ้ำเติม ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ถูกถอนออกจาก SHA+ และห้ามไม่ให้เปิดขายห้องพักรายวัน 

ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก จึงมองว่านโยบายรัฐ  เรื่อง Phuket SandBox ขัดกันเอง เพราะหากจะเปิดกิจการตามนโยบาย จะต้องขอ SHA+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

SHA+ คือ การนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในเรื่องสุขอนามัย แต่เงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาคือหากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะเปิดต้องมีใบอนุญาต

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก จึงมีข้อเรียกร้องผ่านตัวแทนพรรคไทยสร้างไทยดังนี้

1.ให้ใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อเปิดกิจการและร่วม Phuket SandBox ได้ หรือออก พรก.เพื่อทดแทนคำสั่งหัวหน้า คสช. และขอให้สมาชิกสมาคมท่ีพักบูติกภูเก็ตจำนวนกว่า 80 รายที่เคยอยู่ในระบบ SHA+ สามารถดำเนินกิจการรับนักท่องเที่ยวได้ตามเดิม

2.ให้สมาชิกสมาคมฯที่ขออนุญาตตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้นสามารถเปิด กิจการควบคู่กับการปรับปรุงอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อหน่ึงซึ่งอนุญาตให้อาคารเก่าก่อนปี พ.ศ. 2559 สามารถปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 18 สิงหาคม 2567

3.ให้เร่งรัดกำชับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอใบอนุญาตประเภท โฮมสเตย์และโรงแรมโดยเร่งด่วน (ลดขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน) 

ส่วนในยาวระยะยาว ขอให้แก้ไข พรบ.โรงแรม , จัดทำ พรบ.โรงแรมใหม่โดยแยกเป็นโรงแรมในแต่ละประเภท 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จะเข้าพบคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ประธานพรรคไทยสร้างไทย เพื่อขอให้คุณหญิงเป็นตัวแทนผู้ประกอบเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามมาตรการผ่อนปรนต่อไป