svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลฎีกานัด 20 ธ.ค.นี้ฟังคำสั่งฟ้อง“วิรัช-พวก”คดีทุจริตฟุตซอล

14 กันยายน 2564

หลังอัยการยื่นฟ้อง “วิรัช” และพวกรวม 87 ราย ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว โดยศาลฎีกานักการเมืองนัดฟังคำสั่งฟ้อง 20 ธ.ค.64 คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโคราช

คณะกรรมการอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 2 ยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 87 ราย ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันนี้(14 ก.ย.64)  ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาเดินทางเข้ามารายงานตัวตามนัดของพนักงานอัยการ จำนวน 81 ราย ที่เหลืออีก 6 รายได้ขอทำหนังสือเลื่อนรายงานตัวออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

 

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า  หลังป.ป.ช.ส่งสำนวนมาให้อัยการสูงสุด  มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการปราบปรามทุจริต 2 เป็นคณะทำงานรับผิดชอบสำนวนคดี ที่พิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ผู้ต้องหาที่ 1 และผู้ต้องหาทั้งหมด 87 คน โดยแต่ละคนจะข้อหาไม่เหมือนกัน แต่ในภาพรวมมี 14 ข้อหาด้วยกัน

 

ประกอบด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบ กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม , เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ หรือกระทำการใดๆโดยมิได้มุ่งหมายแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณาหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้น มีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับเสนอราคาในครั้งนั้น

 

เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ

 

เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น หรือว่ากระการอย่างใดต่อหน้าที่ของตนอันเป็นเท็จ

 

ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม, ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันปลอมเอกสาร

 

ร่วมกันใช้เอกสารปลอม สนับสนุนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงานของรัฐในการทำหน้าที่โดยทุจริต, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10,11,12,13, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151,157,162,264,265,268 ,83,86, 91

นายประยุทธ กล่าวต่อว่า ผู้ต้องหาที่ขอเลื่อนจำนวน 6 คน นั้น แบ่งเป็นบุคคล 5 คน และนิติบุคคล 1 แห่งด้วย ส่วนใหญ่อ้างประเด็นสถานการณ์โควิด-19 แต่ไม่ได้ป่วยหรือติดเชื้อโควิด-19 แต่นายวิรัช และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ภรรยา ผู้ต้องหาที่ 1-2 ที่เป็น ส.ส. อ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร อัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการยื่นฟ้องต่อศาล จึงแจ้งกลับไปว่า ไม่อนุญาตให้เลื่อน ส่วนกระบวนพิจารณาของศาลจะดำเนินไปได้เพียงใดนั้น เป็นขั้นตอนที่ทางศาลฎีกาฯ จะได้เป็นผู้พิจารณา

 

เบื้องต้นผู้ต้องหาที่เดินทางมารายงานตัวทั้งหมด ได้เขียนคำร้องพร้อมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกไป

 

และศาลฎีกานัดผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา 2 สังกัด สพฐ. จ.นครราชสีมา มารับฟังคำสั่ง ว่าฟ้องหรือไม่ ฟ้องใครบ้าง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีความผิด จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที