ACT ออกแถลงการณ์ ค้านอสส.ตั้ง “ปรเมศวร์” ขึ้นผู้ตรวจอัยการ

14 ก.ย. 2564 เวลา 4:06 น.432

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์ ค้าน อสส. ตั้ง “ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม” ขึ้นผู้ตรวจอัยการ ชี้เจตนาช่วยพวกพ้อง ไม่โปร่งใส ทำลายความน่าเชื่อถือองค์กร หวังอัยการทุกคนตระหนักผลที่บั่นทอนศรัทธาของประชาชน

วันที่ 14 กันยายน 2564 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ เรื่อง “โกงตาชั่ง” กรณีที่ ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการเเทน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีรายงานว่าในวันดังกล่าว ได้เเจ้งลาพักร้อน 1 วัน ซึ่งมีเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุ ดังนี้

 

ธรรมาภิบาลและศักดิ์ศรีของสำนักงานอัยการสูงสุด กำลังถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง จากการกระทำของคนในองค์กรเอง ล่าสุดคือความไม่โปร่งใส ในการยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ทำให้สังคมมีคำถามมากมาย
 

1.การแต่งตั้งบุคคลที่ถูกสังคมและองค์กรอื่นตั้งข้อกังขา เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเกียรติภูมิของอัยการ และจะเป็นบรรทัดฐานการคัดสรรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป จึงสมควรกว่าหรือไม่ที่จะมอบให้เป็นภาระการตัดสินใจของอัยการสูงสุดท่านใหม่ แทนที่จะเป็นอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งในเร็ววันนี้ เหมือนเป็นการทิ้งทวนแต่งตั้งลูกน้องซึ่งนับว่า ไม่เหมาะสมและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

ACT ออกแถลงการณ์ ค้านอสส.ตั้ง “ปรเมศวร์”  ขึ้นผู้ตรวจอัยการ

2.จดหมายถึงเลขาธิการ ครม. ดังกล่าวมิได้ทำในนาม “คณะกรรมการอัยการ (กอ.)” ตามที่เคยกล่าวไว้ เพราะคณะกรรมการอัยการ เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ จึงเปลี่ยนไปออกจดหมายในนามอัยการสูงสุด ที่มีความเหมาะสมต่างกัน และยิ่งลดคุณค่าลงไปอีก เมื่อผู้ลงนามในจดหมายสำคัญนี้เป็นรองอัยการสูงสุด ด้วยเหตุว่าในวันนั้นตัวท่านอัยการสูงสุด ได้ลาพักเพียง 1 วัน จนเกิดข้อสงสัยว่า มีใครต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ หรือสมรู้ร่วมคิดกันซ่อนปมบางอย่างใช่หรือไม่?

 

น่าเป็นห่วงว่า สถาบันอัยการมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง หากผู้นำบางคนใช้สิทธิและอำนาจโดยขาดความเหมาะสม แฝงด้วยทิฐิและผลประโยชน์พวกพ้อง ย่อมเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กร อย่างนี้จะหวังให้สังคมและข้าราชการอัยการทั้งประเทศยอมรับได้อย่างไร

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัยการทุกคนจะตระหนักถึงผลของการกระทำที่บั่นทอนศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันอัยการที่เป็นเสาหลักความยุติธรรมของชาติ โดยร่วมกันปกป้องและปฏิรูปอัยการให้กลับมายืนเคียงข้างความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างสง่างาม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง