“ธนกร”ชี้ผลโหวต ส.ส. สะท้อนสภายังไว้วางใจการทำงานรัฐบาล

05 กันยายน 2564

โฆษกรัฐบาล เผย ผลโหวต ส.ส. สะท้อนสภายังให้ความไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล ย้ำ”นายก”เน้นการบริหารประเทศมากกว่าทำการเมือง สัปดาห์หน้าเตรียมเป็นประธานการประชุม คกก.ส่งเสริมการลงทุน และร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันนี้ (5 ก.ย.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้สิ้นเสร็จแล้ว โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรี ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าสภายังเชื่อมั่นการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป

“ธนกร”ชี้ผลโหวต ส.ส. สะท้อนสภายังไว้วางใจการทำงานรัฐบาล

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหนาแน่นตลอดสัปดาห์หน้า ทั้งการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล

นายธนกร​ กล่าวว่า ผลโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการถ่วงดุลการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการบริหารมากกว่าการเมืองและเคารพเสียงผู้แทนประชาชนทั้งในสภาและนอกสภา เพราะเป้าหมายสำคัญของการทำงาน คือ ประชาชน ไม่ใช่จำนวนตัวเลขในสภา