ปชป.ขอบคุณทุกคะแนนเสียงรัฐบาล-ฝ่ายค้านไว้วางใจ“เฉลิมชัย”สูงสุด

04 กันยายน 2564

โฆษก ปชป.ขอบคุณทุกคะแนนเสียงส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ที่ไว้วางใจ “เฉลิมชัย”สูงสุด เหตุชี้แจงได้ดี ไม่มีเรื่องทุจริต เห็นความตั้งใจทำงาน หลังซักฟอกทุกคนต้องร่วมกันทำเพื่อชาติ-ประชาชนต่อ

วันนี้(4 ก.ย.64) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)  กล่าวถึงผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ลงมติไว้วางใจให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

“มี ส.ส.เป็นจำนวนมากที่ได้ฟังการชี้แจงของนายเฉลิมชัย แล้วยอมรับว่า ชี้แจงได้ดี มีเหตุผล ไม่มีเรื่องทุจริตใด ๆ ไม่ได้ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย และคำชี้แจงของนายเฉลิมชัย ทำให้ประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น ที่คิดถึงประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ตั้ง”

โฆษก ปชป. กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่สำคัญผลจากการทำงานของ นายเฉลิมชัย มีมากมายหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบและยั่งยืน การทำงานทุกอย่างแน่นอนว่า มีทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเพื่อมุ่งแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน

 

แต่หลักการที่สำคัญ ถ้าตั้งต้นด้วยยึดประโยชน์ของส่วนรวม ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ ส.ส.เกือบทุกจังหวัดทำงานร่วมกับนายเฉลิมชัยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน โดยนายเฉลิมชัยไม่ได้แบ่งว่า ใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะประชาชนในทุกเขตพื้นที่คือสิ่งสำคัญที่นายเฉลิมชัย ในฐานะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นเสมอว่าประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส.ส. ทุกคนจะทราบการทำงานของนายเฉลิมชัยเป็นอย่างดี

 

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า การตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยผ่านการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคือสิ่งที่สวยงาม ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ ทุกคนต้องเข้าใจ แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ต่อจากนี้ทุกคนก็ต้องร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป