ส่องประวัติ 28 บิ๊กขรก.มหาดไทย หลังครม.ไฟเขียวโยกล็อตใหญ่

03 ส.ค. 2564 เวลา 8:41 น. 11.1k

เปิดประวัติ 28 ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลังมติ ครม.3 ส.ค.เห็นชอบ ตามข้อเสนอ "บิ๊กป๊อก" จับตา "ผู้ว่าฯหมูป่า"ณรงค์ศักดิ์ จากพ่อเมืองรถม้า นั่งผู้ว่าฯปทุม อนาคตรุ่ง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (3 ส.ค.64) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก็ได้นำเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ให้ ครม.เห็นชอบ จำนวน 28 ตำแหน่ง ดังนี้

 

1.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เกิดวันที่ 3 กุุมภาพันธ์ 2507    จบรัฐศาสตร์บัณฑิต ,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติรับราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ,ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปี 2556 ,ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี  ,ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปี 2557,รองปลัดมหาดไทย ปี 2558 โยกไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560  ล่าสุดเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

 

2.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 
เกิด23 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 54 ปี บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ตำบลวังสะพุง 
การศึกษา ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ,รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติรับราชการ  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
, ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ,ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
และ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   
สร้างความฮือฮา เมื่อสละเงินเดือน เดือนละ 72,000 บาท ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ที่ลำบากช่วงโควิด

 

3.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 


4.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประวัติรับราชการ  เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
เกิด 13 พฤศจิกายน 2506  การศึกษา  จบมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด   เป็นนายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ,นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ,นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี , ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง  , ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง , ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ1 ต.ค. 2558 เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

6.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
    การศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   

ประวัติการรับราชการ 
นายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก , ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
 , ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ,นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ,นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
 , นายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ , นายอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ,นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ,ปลัดจังหวัดระนอง  ,ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
 , รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม , ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
      
      
7.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2508 ประวัติการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ
 ปลัดอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย , ป้องกันจังหวัดขอนแก่น , ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
, ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม , นายอําเภอซําสูง  จังหวัดขอบแก่น , นายอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ,ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ , ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
, รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม , รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

 

8.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

เกิด11 ตุลาคม 2510 ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร ขณะเป็นนายอำเภอเมืองพิษณุโลก  ได้รับรางวัล “ครุฑทองคำ” จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในปี 2558  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 

9.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัติการรับราชการ
 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ต่อมาย้ายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 1 ปี ขึ้นสู่เก้าอี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ถูกโยกสลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   

 

10.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

11.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
 เกิด 11 กุมภาพันธ์ 2511 การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติรับราชการ 
 นายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา , นายอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี , นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม . นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ,ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา


12.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
 

เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2505  ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ 
ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย  , ปลัดอำเภอเมืองเลย จ.เลย  ,ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย  ,ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย, ชรก.สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย , ผช.นายทะเบียนอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ,ประจำกองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง , ปลัดอำเภอ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู , ป้องกันจังหวัด  จ.หนองบัวลำภู , ประจำจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.มหาสารคาม , ป้องกันจังหวัด จ.มหาสารคาม , จพง.ปค.6 จ.ขอนแก่น (13 พฤศจิกายน 2538 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ปลัดอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น , ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา  , นายอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ , นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

13.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
เกิด 7 ตุลาคม 2505 การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติรับราชการ 
ปลัดอำเภอ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย , นักวิชาการปกครอง 4 กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมการปกครอง , ปลัดอ าเภอ  หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
,ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี , รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

14.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,นิติศาสตรบัณฑิต (2536) และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทMaster of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University (2531)

ประวัติการทำงาน
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) , ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรรมสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย , ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน ,ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน
,เลขาธิการกรม กรมที่ดิน ,กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย , กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ,อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA,อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประธาน ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ,อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 24 ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ,กรรมการ ในคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555-2557) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหาร, ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ,ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   เป็นที่คาดการณ์ว่า.นายณรงค์ศักดิ์  มีโอกาสสูงที่ อนาคต จะได้ขึ้นเป็นอธบดีกรมใดกรมหนึ่ง และอาจไต่เต้าไปถึง ปลัด มท.คนต่อไปในอนาคต

 

15.นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ประวัติรับราชการ   
 วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 

16.นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

การศึกษา  โรงเรียนจ่าอากาศ รุ่นปี  2521 ,ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :
 นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน , นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา , นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ,ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
, รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ , ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ,ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

17.นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 51 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 58

ประวัติรับราชการ

เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร ,นายอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

18.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
การศึกษา Civil engineering ที่ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และ Management for Executive ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)ก

ประวัติรับราชการ  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ,  ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

19.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 


20.นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ.2505

ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติรับราชการ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว สำนักนโยบายและแผน สป.มท. ,ผู้อำนวยการส่วน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ)
ส านักนโยบายและแผน สป.มท. ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวง

21.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) , รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติรับราชการ 
 ปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร , เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย , เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง  ,เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  , ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ,ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,รองผู้ว่าราชการจังวัดมหาสารคาม และผู้ตรวจราชการกระทรวง

 
 
22.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ.2505 การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประวัติรับราชการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ,ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

23.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
เกิด 21  ตุลาคม 2505 ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติรับราชการ

  ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดนครพนม ,ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ,ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ,รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง

24.นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 
พื้นเพเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เคยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก นายอำเภอบาเจาะ นายอำเภอศรีสาคร นายอำเภอระแงะ นราธิวาส นายอำเภอรัตภูมิ นายอำเภอเมืองสงขลา ก่อนขยับสู่ปลัดจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

25.นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  

ประวัติรับราชการ
จ่าจังหวัดระยอง , ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง , นายอำเภอนาทม จ.นครพนม ,นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  และผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

26.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ 
นักวิชาการที่ดิน  ,เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน , ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี, ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน , ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน ,รองอธิบดีกรมที่ดิน ,หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

27.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
เกิด  23 ตุลาคม 2513 

ประวัติรับราชการ 
ปลัดอำเภอเมือง นครพนม ,นายอำเภอชะเมา จังหวัดระยอง  และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 

28.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการรับราชการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี(อำนวยการสูง) , ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง