ภรรยา"สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"ว่าที่ปลัดมท. ทรัพย์สินอู้ฟู่หมื่นล้าน

03 ส.ค. 2564 เวลา 6:45 น. 8.2k

ส่องทรัพย์สิน ภรรยา "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ว่าที่ปลัดมท.อู้ฟู่รวยหมื่นล้าน ถือหุ้นใหญ่ SPCG ค่ากว่า 5,300 ล้านบาท


3 ส.ค. 64 มาแรงแซงโค้ง สำหรับชื่อ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ว่าที่ปลัดมหาดไทย หลังที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ตามที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นำเสนอ

 

ทั้งนี้จากการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ระบุว่ามีทรัพย์สิน 15,724,125 บาท ได้แก่ เงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท ไม่มีหนี้สิน

ขณะที่ไฮไลท์ ซึ่งอยู่ที่ "ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ" คู่สมรส ตามรายงานป.ป.ช.ระบุมีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,423,410 บาท เงินลงทุน 9,164,610,873 บาท เงินให้กู้ยืม 538,921,611 บาท ที่ดิน 43,761,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 236,812,440 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 217,253,314 บาท ไม่มีหนี้สิน 

และยังเคยติด 1 ใน 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย จากการจัดของนิตยสาร Forbes 

ปัจจุบัน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG และผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1ของบริษัทฯ สัดส่วน 28.32% ( ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 17 มี.ค. 64 )โดยมีมูลค่าหุ้นที่ถือในมือ ล่าสุด ณ 2 ส.ค. 64 กว่า 5,350 ล้านบาท

ธุรกิจของกลุ่ม SPCG ประกอบด้วย

1. โซล่าร์ฟาร์ม 36 แห่งๆ ละ 5-6 MW กำลังผลิตรวม 205.9 MW มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5 ปี (ต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี) โดย SPCG ถือหุ้นในโครงการ 56%-100%

2. จัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอร์ยี่ จำกัด (SET Energy) เพื่อทำธุรกิจโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 500 MW (เป็นอย่างต่ำ) ในเขตพื้นที่ EEC โดยโครงการนี้เป็นโครงการของ EEC ที่มอบสิทธิให้ PEA เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่ง PEA มอบสิทธิต่อให้ PEA ENCOM และ PEA ENCOM ได้จ้างให้บริษัท SET Energy รับงาน

โดยบริษัท SET Energy ถือหุ้นโดย SPCG 80% และ PEA ENCOM 20%  บริษัท PEA ENCOM ถือหุ้นโดย PEA 100%

3. บริษัท Solar Power Roof (SPCG ถือหุ้น 100%) เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโซล่าร์บนหลังคาอาคาร รวมถึงหน่วยราชการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลประกอบการของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 มีกำไรสุทธิ 2,732 ล้านบาท และไตรมาส1/2564 มีกำไรสุทธิ  700 ล้านบาท

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง