เปิดประวัติ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ว่าที่ปลัดมท.คนใหม่

03 ส.ค. 2564 เวลา 5:35 น. 3.4k

เปิดประวัติ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ผงาดนั่งเก้าอี้ "ปลัดกระทรวงมหาดไทย" ป้ายแดงคนใหม่คุมกระทรวงคลองหลอดแทน “ฉัตรชัย พรหมเลิศ”

เรียกได้ว่า แรงเกินต้าน เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) วันนี้ไฟเขียวเห็นชอบให้ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มานั่งเก้าอี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนล่าสุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอแล้วแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน

ฐานเศรษฐกิจ พาไปเปิดประวัติ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ว่าที่ปลัดมหาดไทยคนล่าสุด งานนี้ต้องใช้คำว่า ไม่ธรรมดา “สุทธิพงษ์” เกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2507 ปัจจุบันอายุ 57 ปี สมรสกับ นางวันดี กุญชรยางคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน)

สุทธิพงษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท รัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รัฐประศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผ่านการฝึกอบบรมหลักสูตรมาแล้วมากมาย อาทิ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 92 หลักสูตรนอ.รุ่นที่ 48 หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 67 หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55 หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62 ก่อนกลับไปฝึกอบรม หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade)  รุ่นที่ 1/63

ชีวิตราชการทำงานไต่เต้าเติบโตมาตามลำดับ เริ่มจากการเป็น ปลัดอำเภอ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อปี 2531 จากนั้นปี 2534 มานั่งเป็น ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ปี 2583 เป็นปลัดอำเภอ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง

ต่อมาในปี 2541 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่นายพลากร สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. ในขณะนั้น

ในปี 2543 นั่งเป็นปลัดอำเภอ  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในปีเดียวกันโยกมานั่งเป็นปลัดอำเภอ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และปี 2545 ขยับมานั่งเป็นปลัดอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 ปีถัดมา ได้มานั่งเป็นปลัดอำเภอ ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และมาเป็นปลัดอำเภอ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี 2547 และในปี 2548 มาเป็นปลัดอำเภอ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กระทั่งปลายปี 2549 ได้มานั่งเป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เติบโตขึ้น ไปนั่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ในปี 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในปี 2552 ก่อนก้าวขึ้นเป็น “ผู้ว่าฯนครนายก” ที่อายุน้อยที่สุดในปี 2553

ปี 2555 ถูกโยกมานั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนกลับไปดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าฯสระบุรี” ในปี 2556 และเป็นผู้ว่าฯชัยนาท ปี 2557

ต่อมาในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทั่งมานั่ง เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2560 และ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชุน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

จากประวัติชีวิตการทำงานราชการตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า สุทธิพงษ์ คือ ลูกหม้อตัวจริงของมหาดไทย คลุกคลีผ่านสนามนี้มาอย่างโชกโชนทำงานร่วมกับพรรคการเมืองมาครบทุกข่าย ทุกขั้ว และทุกพรรค 

แท็กที่เกี่ยวข้อง