svasdssvasds

"ธณิกานต์"ขอตั้ง"ศูนย์กักแยก"โควิด นำร่องเขตบางซื่อ-ดุสิต

27 เม.ย. 2564 เวลา 6:46 น.

"ธณิกานต์"ยื่นหนังสือผอ.เขตดุสิตขอตั้ง"ศูนย์กักแยก" โควิด-19 สำหรับกลุ่มเปราะบางและชุมชนแออัด นำร่องเขตบางซื่อ-ดุสิต กทม.

วันที่ 27  เม.ย. 2564 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นหนังสือและร่วมหารือ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตดุสิต และ ผู้อำนวยการเขตดุสิต เสนอตั้งศูนย์กักแยกต้นแบบ ในกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดหรือผู้มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชุมชนแออัด เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการน้อย ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่มีสถานที่กักตัว เพื่อลดการแพร่เชื้อ แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และสำรองพื้นที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่จำเป็นจริงๆ 

ทั้งนี้ได้หารือเบื้องต้นกับเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ซึ่งได้เคยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครภาคประชาชน สร้างโมเดลศูนย์กักแยกที่ปทุมธานี และ ปัตตานี ประสบความสำเร็จในการลดการแพร่ระบาด จึงเสนอแนวทางการช่วยกันแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ คือ การตั้งศูนย์กักแยก ในกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชุมชนแออัด เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการน้อย ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่มีสถานที่กักตัว เพื่อลดการแพร่เชื้อ แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และสำรองพื้นที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่จำเป็นจริงๆ โดยในพื้นที่เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี มีหน่วยงานทหาร 17 หน่วย ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ได้แก่

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ยื่นหนังสือผอ.เขตดุสิตขอตั้ง"ศูนย์กักแยก" โควิด-19

1.กรมสรรพาวุธทหารบก
2.กรมการอุตสาหกรรมทหาร
3.กรมทหารทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
4.กรมยุทธศึกษาทหารบก
5.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
6.กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
7.กรมสวัสดิการทหารบก
8.กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
9.กองพันทหารราบที่ 3
10.กรมทหารราบที่ 1
11.มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
12.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
13.กรมช่างอากาศ
14.กรมการทหารสื่อสาร
15.พล.ปตอ.เกียกกาย
16.กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์
17.กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ 

ในฐานะตัวแทนประชาชน จึงขอนำเสนอหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาฯ พิจารณาและช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อน โมเดล "ศูนย์กักแยก" โควิด-19 สำหรับกลุ่มเปราะบางและชุมชนแออัดใน กทม. โดยอาศัยพื้นที่ของหน่วยงานทหารนำร่อง และขอแรงบุคลากรจากหน่วยจิตอาสาฯ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดสรรและดำเนินการ "ศูนย์กักแยก" ต้นแบบ สำหรับพี่น้องประชาชน กลุ่มเปราะบางและชุมชนแออัดใน กทม. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณการแพร่ระบาด ลดการสูญเสีย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด