svasdssvasds

“ดร.กนก”เสนอ“ชวน”ประชุมออนไลน์ให้ส.ส.ที่เป็นหมอแนะแนวทางรับมือโควิด

23 เม.ย. 2564 เวลา 11:45 น.

“ดร.กนก”ส่งไลน์ถึง "ชวน" เสนอเปิดประชุมออนไลน์ ให้ส.ส.ที่เป็นหมอ ร่วมวงถกทางออกระบบสาธารณสุขรองรับ หลังผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งไม่หยุด 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ประชุมออนไลน์กับส.ส.ที่เป็นแพทย์ เพื่อร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีเนื้อหาระบุว่า 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิดรุนแรงและรวดเร็ว ถึงขั้นที่จำนวนเตียงสนามอาจจะไม่เพียงพอ ยาไม่พอ บุคลากรทางการแพทย์ไม่พอ ฯลฯ จำนวนการเสียชีวิตจะสูงขึ้น ดังนั้น ในฐานะส.ส.ที่ใกล้ชิดประชาชนและสามารถให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัวได้ 

ผมจึงขอเสนอให้ท่านประธานเปิดประชุมหารือออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการกับส.ส.ที่เป็นแพทย์ก่อน ด้วยขอให้ส.ส.ที่เป็นแพทย์ที่เข้าใจสภาพการระบาดในพื้นที่ให้คำแนะนำว่า 

1.ประชาชนควรและไม่ควรทำอะไรบ้าง 

2.การช่วยสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เพื่อการร่วมมือหยุดการระบาดควรทำอะไรและอย่างไร 

3.ส.ส.สามารถมีบทบาทช่วยลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้อย่างไรบ้า
 

“ผมคิดว่าเมื่อได้คำตอบทั้ง 3 ประเด็นแล้ว ท่านประธานอาจจะเชิญส.ส.จากทุกภูมิภาคและทุกพรรคสัก 50 คน ประชุมหารือออนไลน์ต่อไป แล้วหลังจากนั้นอาจสรุปแนวทางปฏิบัติเสนอกับรัฐบาล และแจ้งให้ส.ส.ทุกท่านได้ทราบ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ ขอบพระคุณครับ กนก วงษ์ตระหง่าน”


    “ดร.กนก”เสนอ“ชวน”ประชุมออนไลน์ให้ส.ส.ที่เป็นหมอแนะแนวทางรับมือโควิด              

            “ดร.กนก”เสนอ“ชวน”ประชุมออนไลน์ให้ส.ส.ที่เป็นหมอแนะแนวทางรับมือโควิด