svasdssvasds

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

12 ธ.ค. 2563 เวลา 11:35 น. 98

“นิพนธ์”สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา หลังเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ประชาชน แจงรัฐช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้เต็มที่ตั้งและเร่งรัดเยียวยาความเสียหาย

 

วันที่ 12 ธ.ค.63  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์(บนคาบสมุทรสทิงพระ)จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการมอบมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านโคกแห้ว ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านม
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้นำความห่วงใยจากรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านมายังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกคน ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ถึง 30 ราย ถือเป็นตัวเลขที่สูง และทางรัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้น
 

พร้อมขอย้ำให้พี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยชีวิตเป็นอันดับแรก อย่าประมาท โดยเฉพาะบุตรหลาน อย่าปล่อยให้ลงเล่นน้ำ นอกจากนี้ผู้เสียชีวิตบางคนเกิดจากความประมาท เช่น ออกดักปลา จับปลา ฯลฯ ขณะน้ำท่วม โดยคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เนื่องจากปริมาณน้ำมาเร็ว และแรง ทำให้ไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้ จึงทำให้จมน้ำเสียชีวิตในที่สุด
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเครื่องมือต่าง ๆ ออกมาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยของรัฐบาล ยังคงเน้นย้ำให้รักษาชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
 

ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ หรือด้านเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ขอให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง ในการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

 

จากนั้น รมช.มหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ตำบลโรง และตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ ที่ขณะนี้สภาพน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวน กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว
 

ในการนี้รมช.มหาดไทย ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียให้แก่พี่น้องประชาชน
 

จากนั้นนายนิพนธ์ ได้เดินทางไปยังอำเภอสิงหนคร เพื่อติดตามการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จำนวน 500 ชุด อีกด้วย
 

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบสาธารณภัย รวม 15 อำเภอ 81 ตำบล 470 หมู่บ้าน 68 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 58,828 ครัวเรือน 166,026 คน อพยพ 32 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน และในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการคลี่คลายแล้ว จำนวน 11 อำเภอ และส่งผู้อพยพกลับไปยังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว และยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม จำนวน 4 อำเภอ บนคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 15 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1,419 ครัวเรือน 4,455 คน
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
 

“นิพนธ์”สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ