svasdssvasds

ราเมศ ย้ำ รธน.ดีหรือไม่ดี อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ

10 ธ.ค. 2563 เวลา 7:46 น. 54

ราเมศ ย้ำ รัฐธรรมนูญ ดีหรือไม่ดี อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ระบุถ้าผู้ใช้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ทุจริต บ้านเมืองก็วุ่นวาย

 นายราเมศ รัตนะเชวง

นที่ 10 ธ.ค.2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงวันรัฐธรรมนูญว่า  “วันรัฐธรรมนูญ” คือ วันที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชาวไทย วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 จึงถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศไทย

ประเทศมีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันว่า มีทั้งฉบับที่ดีที่มีความเป็นประชาธิปไตย และบางฉบับก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ แต่จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญจะดีหรือไม่ดี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้ หากรัฐธรรมนูญดีผู้ใช้ไม่ดีก็ไม่มีความหมาย หากรัฐธรรมนูญไม่ดีแต่ผู้ใช้ใช้รัฐธรรมนูญด้วยจิตใจที่ดีคิดแต่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศก็สามารถประคับประคองไปได้ บางฉบับที่ทุกคนคิดว่าเป็นฉบับที่ดีแต่สุดแต่ผู้ใช้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ทุจริต บ้านเมืองก็วุ่นวาย ย้ำว่าผู้ปฏิบัติมีส่วนสำคัญมากไม่แพ้รัฐธรรมนูญ

นายราเมศ ได้กล่าวถึง รธน. ฉบับปัจจุบันว่าไม่ถึงกับดีหรือไม่ดีทั้งหมด ส่วนที่ดีก็มีอยู่มาก ส่วนไหนไม่ดีก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น สมบูรณ์แบบมากยิ่งต่อไป ขณะนี้การแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในวาระที่สองคือในชั้นคณะกรรมาธิการ เชื่อว่าหากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะได้รับการยอมรับมากขึ้น 

ส่วนของพรรคพร้อมสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ อยากให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมหากอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะฝ่ายที่เรียกร้องอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเมื่อมีการตั้งต้นการแก้แล้วก็ถือว่าอยู่ในระบบแล้ว หากเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปได้ยากอาจจะไม่ได้อะไรเลยเช่นกัน