svasdssvasds

ขอ“ร่วมด้วยช่วยกัน”ส่งเอกสาร-คลิปเสียงขบวนการสูบเลือด อปท.

07 ธ.ค. 2563 เวลา 8:25 น. 116

นายกสมาคมขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ขอ“ร่วมด้วยช่วยกัน”แจ้งเบาะแส ส่งหลักฐานเอกสาร-คลิปขบวนการสูบเลือด อปท. เพื่อรวบรวมร้องต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร

 

วันนี้(7 ธ.ค.63) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กเพจ ป.พิพัมน์ ด้วยหัวข้อ “ร่วมด้วยช่วยกัน” พร้อมระบุว่า

 

“ท่านใดที่เคยถูกร้องขอ หรือขอความร่วมมือจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ให้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมของสถาบันต่างๆ โดยขอร้องแกมบังคับ หากมีเอกสารหรือคลิปเสียง ขอช่วยส่งมาให้ด้วยทางอินบล็อค หรือ มีความประสงค์จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ขอแจ้งความประสงค์มาด้วยนะครับ” นายพิพัฒน์ ระบุ
                                                   ขอ“ร่วมด้วยช่วยกัน”ส่งเอกสาร-คลิปเสียงขบวนการสูบเลือด อปท.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

ปูด“มหาดไทย-สถ.”ปล่อยปละละเลยให้มีขบวนการสูบเลือด อปท.


ก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์ ออกมาระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน ปนร้องทุกข์จาก นายก อปท. & ปลัดอปท. จำนวนมากว่า ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกระเบียบ และหลักเกณฑ์หลายเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติ แต่ไม่จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทำให้เป็นช่องว่างให้คนของมหาดไทย ใช้เป็นแนวทางทำมาหากินกับคนท้องถิ่น 


โดยร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน จัดโครงการอบรมในราคาแพง โดยการล็อคตัวข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ไว้ มิให้หน่วยงานอื่นได้เชิญไปบรรยายได้ อันเป็นกระทำหรือมีพฤติกรรมเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้ง หลายจังหวัดยังร่วมมือด้วย โดยการขอความร่วมมือแกมบังคับให้อปท.ส่งข้าราชการในสังกัดเข้าอบรมแห่งละ 3-5 คน เพื่อกำหนดเป้าโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน


“เรื่องนี้ ผมกำลังร่างหนังสือจะส่งไปยัง คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร  ให้ช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้เร็วๆ นี้ ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาให้ด้วยนะครับ” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระบุ