"เทพไท" ลุยเดี่ยว แก้ ม.272 ลดอำนาจ ส.ว.

27 ส.ค. 2563 เวลา 2:36 น. 168

"เทพไท" เตรียมขอมติ ปชป.ลุยเดี่ยว แก้ ม.272 ลดอำนาจ ส.ว. มั่นใจได้เสียงครบ98คน พร้อมยื่นญัตติสัปดาห์หน้า

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลว่า วันนี้ได้รับคำยืนยันจากวิปของพรรค ได้แจ้งกับตนว่า มติวิปของพรรคร่วมรัฐบาล จะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว จะไม่มีการเสนอร่างอื่นใดขึ้นมาอีก ตนจึงจำเป็นต้องนำประเด็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ขึ้นมาหารือกับที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความเห็นชอบในการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา272 ในนามพรรคประชาธิปัตย์

เทพไท เสนพงศ์

ในขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.จังหวัดตรัง ได้เตรียมการยกร่างญัตติในเรื่องนี้แล้ว และจะนำเสนอในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เชื่อมั่นว่าที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะอนุมัติญัตติดังกล่าว เพราะเป็นญัตติที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นไปตามคำให้สัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า สมาชิกวุฒิสภา ยังมีความจำเป็นในระบบรัฐสภา และสนับสนุนให้มีระบบสองสภามาตลอด เพียงแต่ควรจำกัดบทบาท อำนาจหน้าที่มีความเหมาะสม คือ หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหารของรัฐบาลเท่านั้น

จึงจำเป็นต้องตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป และเมื่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จแล้ว จะเปิดให้มีการลงชื่อในญัตติดังกล่าวจนครบจำนวน 98คน ซึ่งในขณะนี้มี ส.ส.ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านหลายคน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลงชื่อในญัตตินี้ด้วย และมั่นใจว่าสามารถจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน