ACT ชู “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว”

16 ส.ค. 2563 เวลา 4:52 น. 328

ACT  เตรียมจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” 11 ก.ย.นี้ ชูแนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว”

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า  ตามที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT  กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน และได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2563  ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ในรูปแบบงานใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

 

โดยในวันพุธที่ 19 สิงหาคมนี้ ทางองค์กรจะจัดงานแถลงข่าว วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563  “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ตั้งแต่เวลา 14.00 -15.00 น.  ณ ห้อง The Crystal Box ชั้น 19 (โซน Gaysorn Urban Resort) อาคาร Gaysorn Tower ราชประสงค์  มีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ  ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้ดูแลโปรเจ็กต์ ACT Ai และตนร่วมแถลงข่าวถึงรายละเอียดการจัดงานปีนี้          

                                                        


 
 

“ในงานปีนี้จะเน้นการใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะ‘จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai’ เครื่องมือช่วยในการจับตาและตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 กว่า 400,000 ล้านบาทและ ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการป้องกันคอร์รัปชันด้วยเทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”  ดร.มานะ กล่าว