รู้จักขุนคลังคนใหม่ "ปรีดี ดาวฉาย "

06 ส.ค. 2563 เวลา 11:30 น. 8.3k

เปิดประวัติ "ปรีดี ดาวฉาย"จากนายแบงก์สู่ขุนคลังคนที่ 53

ถือว่าไม่พลิกโผสำหรับนาย"ปรีดี ดาวฉาย" ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่ 53 รัฐบาลประยุทธ์ 2/2   


โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นาย ปรีดี  ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ขณะเดียวกันท่าทีจากนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชนชัดเจนตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.ว่าได้ทาบทามให้นายปรีดี ดาวฉาย เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ 


ปัจจุบัน นายปรีดี ดาวฉาย อายุ 62 ปี (เกิด 9 กันยายน 2501) ตำแหน่งล่าสุดก่อนจะเข้ามารับหน้าที่ขุนคลังคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานสมาคมธนาคารไทย 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


 

สำหรับนายปรีดี ดาวฉาย จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ต่อมาในปี 2525 ได้เริ่มงานที่สำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย หลังจากนั้นก็สะสมประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย รวมถึงเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย


ต่อมาในปี 2544 นั่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และขึ้นเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี  2547 และเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2553 และในปี 2556 รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

รู้จักขุนคลังคนใหม่ "ปรีดี ดาวฉาย "


 

นอกจากนั้นแล้วในปี  2557 ยังรับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และในปี  2559 นั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาในปี  2561 เข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 

สำหรับการเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เช่นเดียวกับตำแหน่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 จึงถือว่าเคยทำงานร่วมกับรัฐบาล คสช.และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาก่อนแล้ว