"นิพนธ์" วอนพรรคสร้างยุวประชาธิปัตย์ สืบสานอุดมการณ์

25 พ.ย. 2562 เวลา 8:11 น. 326

นิพนธ์ วอนสมาชิกพรรคทำงานหนักขึ้น เพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมา โดยเฉพาะการตั้งยุวประชาธิปัตย์ เพื่อสืบสานอุดมการณ์พรรค


วันนี้ (25 พ.ย.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมในพิธีเปิด การอบรม Avengers ภาคใต้ "ขุนพลประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ ทันสมัย" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การกระจายอำนาจ กับพรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งดำเนินจัดการอบรมหลักสูตร Avengers ผู้นำภาคใต้ โดยพรรคประชาธิปัตย์ มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. และประธานที่ปรึกษาพรรค ปชป.  โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ปชป. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ปชป. กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค ปชป.ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดการอบรม Avengers หลักสูตรผู้นำภาคใต้ โดยมีกรรมการบริหารสาขาพรรค และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จากภาคใต้ เข้าร่วมรับการอบรมร่วม 250 คน ซึ่งหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรค ปชป.ในหัวข้อ "ประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ ทันสมัย" และในเรื่องของบทเรียนการเมืองไทยและการปฏิบัติตน ในฐานะนักประชาธิปไตย จากนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการที่ปรึกษาพรรค ปชป. รวมไปถึง "ทำได้ไว ทำได้จริง" จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ปชป. และยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยเพื่อคนใต้ โดย นายองกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค ปชป. และจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. ในหัวข้อ "อภิสิทธิ์  คิดด้วยกัน"  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอต่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งการจัดอบรม Avengers ผู้นำภาคใต้ครั้งนี้ มีกำหนดการอบรม สมาชิกพรรค ปชป.ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562
"นิพนธ์" วอนพรรคสร้างยุวประชาธิปัตย์ สืบสานอุดมการณ์

"นิพนธ์" วอนพรรคสร้างยุวประชาธิปัตย์ สืบสานอุดมการณ์


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความจำเป็น ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า"ยุวประชาธิปัตย์" เพื่อสืบสานอุดมการณ์ของพรรค มิเช่นนั้นเราก็จะเสียฐานเสียงคนรุ่นใหม่ให้กับพรรคอื่น ซึ่งท่านสรรเสริญก็กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ การที่เราได้เยาวชน ก็ถือว่าเราได้อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ คนที่จะแบกภาระกิจของพรรคต่อไปในอนาคต ก็คือคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ"เยาวชน"
 

วันนี้การที่จะทำงานความคิดกับเยาวชน ไม่ว่าเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือสมาคม เราต้องเข้าหาคนกลุ่มนี้ นี่คือจุดแข็งของพรรคปชป. ดังนั้นกิจกรรมเยาวชนของพรรค จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าสถานการณ์จะกลับคืนมา ถ้าเราทุกคนทำงานหนัก ซึ่งท่านจุรินทร์ได้ให้เปลี่ยนบริบทใหม่ว่า พรรคประชาธิปัตย์ "ทำได้ ทำเร็ว ทำจริง" ซึ่งท่านก็ได้ทำงานอย่างหนัก มาอย่างต่อเนื่อง และก็ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการประกันรายได้พืชผล 5 ชนิดคือปาล์ม  เรื่องข้าว เรื่องราคายางตลอดจนถึงเรื่องของ มันสำปะหลัง เหลือสุดท้ายคือเรื่องของข้าวโพดสัตว์เลี้ยง

นี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ให้คำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชน ในคราวหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นผมยังเชื่อว่าสถานการณ์อย่างนี้ ถ้าพวกเราทุกคนทำงานหนักขึ้น มีการร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็จะเป็นพลังของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะกอบกู้พรรคกลับมาได้ใหม่อีกครั้ง และเยาวชนก็คือพลัง และอนาคตของพรรค เราจึงต้องทำในเรื่องของเยาวชน การสัมมนาอบรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะสรรหาสมาชิกของสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้

"นิพนธ์" วอนพรรคสร้างยุวประชาธิปัตย์ สืบสานอุดมการณ์

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง