“ประชาธิปัตย์”เคาะ 4 อรหันต์นั่งกมธ.แก้รธน.พรุ่งนี้

25 พ.ย. 2562 เวลา 5:21 น. 209

 

25 พฤศจิกายน 2562 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานสมาชิสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เชิญ ส.ส. ของพรรคฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมไปเป็นคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนของพรรคฯ จำนวน 4 คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.30 น.

 

“พรรคประชาธิปัตย์ มีบุคคลที่เหมาะสมหลายท่าน ขึ้นอยู่กับ ส.ส. ของพรรคฯ จะดูว่า ใครเหมาะสมโดยจะใช้วิธีเสนอชื่อแล้วให้ ส.ส. เลือกในที่ประชุมโดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อและที่ประชุม ส.ส. เลือกก็ต้องสมัครใจที่จะไปทำงานเป็นคณะกรรมาธิการฯ ด้วย” นายองอาจ กล่าวและว่า ส่วนที่ประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์เคยมีมติเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคฯ ไปเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ นั้น ก็ยังยืนยันเหมือนเดิม เพราะนายอภิสิทธ์มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิปรัฐบาลด้วยว่า จะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร

 

ขณะนี้พรรคฯ ก็รอฟังจากวิปรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่า จะมีมติออกมาอย่างไร ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองนั้น คิดว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับการเมืองในภาพรวมเพราะเป็นเพียงเริ่มต้นศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังต้องมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการอีกพอสมควร

 

“ทุกฝ่ายควรตระหนักร่วมกันว่า การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งและองค์กรหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จได้” นายองอาจ ระบุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง