นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

23 พ.ย. 2562 เวลา 11:24 น. 185

นิพนธ์ รมช.มท. ลงพื้นที่ติดตามการใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พร้อมย้ำนโยบายประกันรายได้เกษตรกร 

 

   วันนี้ (23 พ.ย.63)​ เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ลงพื้นที่ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้สำรวจแหล่งน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำลำฉมวกครอบคลุมในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย ห้วยแถลง จักราช และพิมาย ซึ่งเป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

    รมช.มท.นิพนธ์ ได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า 63 โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยกว่าปกติ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง พร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์ เพื่อจัดการตามแผนรับมือภัยแล้งตามที่ได้ให้แนวทางไว้ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงนโยบายการประกันรายได้ ข้าว มันสำปะหลัง ยาพารา และปาล์ม ที่ครม.อนุมัติแล้ว ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดรัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินการในเร็วๆนี้

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร
 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

 

นิพนธ์ ลุยแก้ภัยแล้งโคราช ย้ำประกันรายได้เกษตรกร

แท็กที่เกี่ยวข้อง