มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

23 พ.ย. 2562 เวลา 11:05 น. 149

"นิพนธ์" รุกโคราชประตูอีสาน เตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่ 2563

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า มาเยี่ยมและมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนในโอกาสที่จะถึงช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 7 วันอันตราย โดยได้มอบหมายทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ทั้งในส่วนกลไกลท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน โดยขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในฐานะเป็นประธานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีกลไก ของ ศปถ.จังหวัด  ศปถ.อำเภอ  รวมไปถึง ศปถ.ท้องถิ่น 
โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้แก้กฎหมายเพิ่มอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นจากเดิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของความสงบเรียบร้อย เรื่องของจราจร ขณะนี้กฎหมายสภานิติบัญญัติได้แก้ไขให้ท้องถิ่นมีอำนาจดูแลเรื่องการจราจร ท้องถิ่นจึงสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
 

เพราะจากสถิติข้อมูลถนนที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นมีอยู่ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศ อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง 7 เปอร์เซ็นต์ คือ ประมาณ 51,000 กม. อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบทประมาณ 48,000 กิโลเมตร ท้องถิ่นจึงต้องเข้ามามาดูแลความปลอดภัยทางท้องถนนให้มากขึ้น มุ่งที่จะลดจำนวนการสูญเสีย เราต้องการลดปริมาณการเสียชีวิตจากปีละ 22,000 กว่าราย และพิการเกือบ 50,000 รายต่อปีไม่รวมบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนกว่า 1 ล้านราย ซึ่งในการลดตัวเลขเหล่านี้จะลดลงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วันนี้จึงเดินสายชวนทำบุญช่วยชีวิตคน ชวนภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้ามาร่วมกันรณรงค์เพื่อลดตัวเลขการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย  จึงมีความจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกันลดการสูญเสียชีวิต ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับการดำเนินการนั้นต้องทำต่อเนื่องทั้งปีและสิ่งสำคัญคือต้องให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะมาตรการกฎหมายมีการแก้ราชบัญญัติจราจร พยายามจะนำมาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น การหักคะแนนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งตอนนี้กำลังฟังความคิดเห็นอยู่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดบ้างในการหัก เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆ จะนำมาสู่การเข้มงวดในการใช้ยานพาหนะมากขึ้นการปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้น

 

มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

 

ทั้งนี้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดยศปถ.เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ โดยนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2562) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

 

มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

 

มท.2 รุกโคราชเตรียมรับมือ 7 วันปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง