บ่วงกรรม ‘ธนาธร-อนาคตใหม่’ ‘คุก-เว้นวรรค-ยุบพรรค?’

23 พ.ย. 2562 เวลา 5:00 น. 894

 

อาจกล่าวได้ว่า เพิ่งเริ่มต้นสำหรับบ่วงกรรมแรกของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส..บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็น .. ของนายธนาธร สิ้นสุดลงจากการถือครองหุ้นใน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

หลังจากนี้ยังมีมรสุมลูกใหญ่จ่อถล่ม นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่อยู่อีกหลายคดี

ที่กำลังไล่ล่าชนิดหายใจรดต้นคออยู่ตอนนี้ สืบเนื่องจากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุด โดยทั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงนายศรีสุวรรณ จรรยา ซึ่งออกมายื่นเรื่องยํ้าขอให้เร่งยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญากับนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตาม ...ว่าด้วยการเลือกตั้งส.. มาตรา 151 ที่กำหนดว่า

บุคคลที่รู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วยังมาลงสมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี โดยยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยเร็ว

 

ลุ้นคดีล้มล้างการปกครอง

ตามติดมาอีกคดีกรณีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร และนายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งศาลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว

ลักษณะคำร้องของคดีนี้ยังมีอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากการกระทำของนายธนาธร หัวหน้าพรรค และนายปิยบุตร เลขาธิการพรรค มีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะใช้วาทกรรมว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475 ให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่ได้ขยายความให้ชัดเจนเกี่ยวกับการสานต่อภารกิจนั้น รวมถึงการยังคงซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่หรือไม่

เช่นเดียวกับ นายสุรวัชร สังขฤกษ์ ประธานกลุ่มการเมืองภาคประชาชน ที่ยื่นร้องกับ กกต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเห็นว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตาม ...พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค 1 และวรรค 2 เข้าข่ายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการปราศรัยหาเสียงของพรรค

 

ร้องส..อนาคตใหม่โมฆะ

จากการตรวจสอบยังพบด้วยว่า ผลจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ อาจส่งผลต่อเนื่องกับนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่นายศรีสุวรรณ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องกับ กกต.ไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า อาจเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 98 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 ประกอบมาตรา 42 (3) ของ ...ว่าด้วยการเลือกตั้ง .. ..2561 และข้อ 90 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง .. 2561 อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรมได้

 

บ่วงกรรม  ‘ธนาธร-อนาคตใหม่’  ‘คุก-เว้นวรรค-ยุบพรรค?’


 

 

รวมถึงการที่ นายสุรวัชร สังขฤกษ์ กลุ่มการเมืองภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้ง ว่าที่ส..ของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นโมฆะ เนื่องจากกกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร กรณีถือหุ้น ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัคร .. มีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วรรค 3 ซึ่งอาจถือได้ว่า การเลือกตั้งของ พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดเป็นโมฆะ

เพราะนายธนาธรเป็นผู้ออกหนังสือรับรองในนามหัวหน้าพรรคให้กับผู้สมัคร มีความผิดทั้งในนามหัวหน้าพรรค และนิติบุคคล ถือเป็นเอกสารเท็จ เพราะนายธนาธร ขาดคุณสมบัติโดยขอให้กกต.ส่งคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค และเลขาธิการพรรค ตามพ... ว่าด้วยพรรคการเมือง

แม้แต่ นายศรีสุวรรณ เองก็เคยยื่นร้องเรื่องนี้กับกกต.ไว้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ขอให้ระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ..ของพรรคอนาคตใหม่ 11 ราย เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 98(3) ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบมาตรา 42 (3) ของพ...ว่าด้วยการเลือกตั้ง .. 2561

 

คดีเงินกู้เสี่ยงยุบพรรค

นอกจากนี้ยังมีอีกคดีสำคัญที่หลายฝ่ายมองว่า จะส่งผลจนเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคอนาตใหม่ ตามมาได้ 2 เรื่อง คือ กรณีที่นายศรีสุวรรณ ยื่นร้อง กกต. ตรวจสอบนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีให้พรรคกู้เงิน ซึ่งไปปรากฏรายละเอียดชัดเจนในการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของนายธนาธร ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ว่า ได้ให้พรรคกู้ยืมเงินจำนวน 191 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 สัญญา คือ 161 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี กกต.ต้องยื่นยุบพรรค

นอกจากนี้นายศรีสุวรรณ ยังยื่นร้องกรณีที่นายธนาธร และนางรวิพรรณ ภรรยา บริจาคเงินให้พรรคอนาคตใหม่รวมกันกว่า 17.2 ล้านบาทว่า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามบุคคลบริจาคเงินให้พรรคเกิน 10 ล้านบาทต่อปีหรือไม่ เนื่องจากทั้ง 2 เป็นสามีภรรยา จึงถือว่าเป็น คนคนเดียวกันตามกฎหมาย

 

จี้กกต.เร่งคดีอาญา‘ธนาธร

พ่วงเอาผิดพยาน 10 ปาก

 

หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้เร่งดำเนินคดีอาญากับนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจน และตามกฎหมายถือเป็นเด็ดขาด ผูกพันทุกองค์กร จึงอยากให้ กกต.ดำเนินการตามพ...ว่าด้วยการเลือกตั้งส..มาตรา 151 โดยยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยเร็ว

 

บ่วงกรรม  ‘ธนาธร-อนาคตใหม่’  ‘คุก-เว้นวรรค-ยุบพรรค?’

 

ทั้งยังขอให้กกต.ดำเนินการตรวจสอบพยาน 10 ปากที่ศาลเรียกไต่สวนในคดีนี้ด้วย เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ ชี้ให้เห็นว่า การให้ถ้อยคำของพยานทั้งหมดต่อศาลในชั้นไต่สวนไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง อาจจะเป็นการเบิกความเท็จต่อศาลได้ ซึ่งจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากกกต.เห็นว่า ละเมิดจริงก็ขอให้เร่งดำเนินการส่งฟ้องตามกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ ยังได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ดำเนินการกับนายธนาธร ฐานละเมิดศาลจากกรณีหลังศาลมีคำวินิจฉัยในคดีแล้ว นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ในลักษณะไม่ยอมรับคำวินิจฉัย โดยมีการระบุว่า ศาลยึดข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัย รวมทั้งการระบุ ว่า ศาลไม่เคยทำธุรกิจจึงไม่เข้าใจรสนิยมในการลงทุน

นายศรีสุวรรณ เห็นว่า ถ้อยคำลักษณะดังกล่าว น่าจะเข้าข่ายเป็นการเสียดสี ตามมาตรา 38 วรรคท้าย และมาตรา 39 ของพ... ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อ 10 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ศาลดำเนินการตรวจสอบ

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,525 วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562

บ่วงกรรม  ‘ธนาธร-อนาคตใหม่’  ‘คุก-เว้นวรรค-ยุบพรรค?’

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง