มติ 7 ต่อ 2 ศาลรธน.วินิจฉัย "ธนาธร" พ้นส.ส.

20 พ.ย. 2562 เวลา 9:10 น. 1.0k

มติ 7 ต่อ 2 ศาลรธน.วินิจฉัย "ธนาธร" พ้นส.ส.

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

     วันที่ 20  พ.ย. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) จากกรณีถือหุ้นซึ่งบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด   ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที เนื่องจากถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยพ้นสภาพการเป็นส.ส. ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562  ด้วยมติ 7 ต่อ 2  

   
      โดยมีรายละเอียดดังนี้
    

       วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคําร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 909 (5) ประกอบมาตรา ๕๘ (๓) หรือไม่
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก ๗ ต่อ ๒ ว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้อง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ถูกร้องใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ (๓) ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 909 (5) ประกอบมาตรา ๔๘ (๓) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

     มติ 7 ต่อ 2 ศาลรธน.วินิจฉัย "ธนาธร" พ้นส.ส.


     มติ 7 ต่อ 2 ศาลรธน.วินิจฉัย "ธนาธร" พ้นส.ส.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง