หากเอาเงินประกันสังคมปล่อยกู้ ต้องแก้กฎหมาย

15 พ.ย. 2562 เวลา 5:13 น. 4.0k

 “วิษณุ”ยังไม่เห็นรายละเอียด นายกฯสั่งให้ประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเงินประกันสังคมปล่อยกู้  แจงนายกฯแค่ถาม “สปส.” กู้เงินกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่  ชี้ถ้านำเงินมาใช้ได้ต้องแก้กฎหมาย

วิษณุ เครืองาม

วันที่ 15 พ.ย. 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ ว่า ไม่ทราบรายละเอียด เรื่องนี้จะต้องถามสำนักงานประกันสังคมว่า ทำได้หรือไม่ ตนไม่ทราบ และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน

 

      รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะถ้านำเข้า ตนต้องทราบรายละเอียด ซึ่งหากจะมีการใช้เงินกองทุนประกันสังคม จะให้ ครม.อนุมัติได้หรือไม่ ยังตอบไม่ถูก หากติดเรื่องข้อกฎหมาย ครม.ก็ไม่สามารถอนุมัติได้ แต่เข้าใจว่าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมว่าสามารถนำเงินมาใช้ได้หรือไม่ รวมถึงวิธีการใช้ว่าจะต้องใช้อย่างไร ทางกระทรวงฯ ก็คงจะมีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถทำได้ เพราะหากจะทำจะต้องแก้กฎหมาย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง