“ประชาธิปัตย์”ประชุมส.ส.นัดลุยงาน“สภา”

03 พ.ย. 2562 เวลา 5:46 น. 148

โฆษกประชาธิปัตย์ เผย พรรคเรียกประชุม ส.ส.นัดลุยงาน สภาสมัยประชุมนี้ ย้ำ ยึด ประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

 

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2562) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คงเดินหน้าทำงานในสภาเพื่อพี่น้องประชาชนดังเช่นสมัยประชุมที่ผ่านมาที่มีการขับเคลื่อนทุกเรื่องในสภาทั้งหมดเพื่อประชาชน

 

 ในสมัยประชุมนี้เรื่องที่ สส.ของพรรค ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระไว้แล้วเริ่มต้น 34 เรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น การแก้ปัญหาการจัดการน้ำ เรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืน การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การเร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชนโดยเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหาเรื่องการทำประมง คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง เรื่องการศึกษา การท่องเที่ยว  การแก้ปัญหายาเสพติด เรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต และประเด็นเรื่องญัตติการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคฯ เสนอไว้และเป็นเรื่องที่ได้กำหนดหลักการไว้ชัดเจนตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลจนนำไปสู่การกำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนอีกเรื่อง

 

ทั้งนี้ มีความชัดเจนว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจากทุกพรรคและทุกภาคส่วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีจะร่วมมือกันเพื่อให้รัฐธรรมนูญก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมากขึ้น

 

ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมงานในสภาอย่างเต็มรูปแบบในสมัยประชุมนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเรื่องใดที่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นปากเสียงแทนให้ ขอให้ส่งข้อมูลมาที่พรรคฯ ได้ตลอดเวลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง