‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

17 มิ.ย. 2562 เวลา 4:56 น. 2.7k

เปิดตัว 9 อะเวนเจอร์ คลังสมองเศรษฐกิจ “ปชป.” ชู “ปริญญ์” ลูก “ดร.ซุป” นำทีม เน้น อีคอมเมิร์ซ  เป็นโค้ชฉุดราคาสินค้าเกษตร-เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน เล็งเสนอแก้กฎหมายเก็บภาษีเว็บไซต์ต่างชาติ

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

 

 วันที่ 17 มิ.ย. 62 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวทีมอะเวนเจอร์เศรษฐกิจหรือทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรค โดย มีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศทันสมัยทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยในทีมอะเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัย ประกอบด้วย นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ (รองประธาน Shell International กูรูด้านพลังงาน/ Green economy) เป็นเบอร์ 1 ของคนไทยในบริษัทเชลล์ เชี่ยวชาญด้านพลังงานสีเขียว ซึ่งนายอรรถได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วย

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

 

นอกจากนี้ยังมี รศ.อักษรศรี พานิชสาส์น เชียวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน นางฮอลลี่ อัมระนันท์ นักรณรงค์การป้องกันรักษาโรคมะเร็งเต้านมและสิทธิสตรี นายสุริยะพงศ์ ทับทิมแท้ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing Economy นายนาวี นาควัชระ ผู้เชียวชาญด้านเกษตรอินทรี นวัตกรรมชาวบ้าน นายสัญชัย​ ปอ​ปลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain ซึ่งตนฝากให้ช่วยคิดระบบการบริหารจัดการพรรคบางเรื่องโดยใช้บล็อคเชน นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้าน กลยุทธ์การตลาด และโซเชียลมีเดีย นาย ปรมินทร์ อินโสม เป็นนักเขียนโค้ดบล็อคเชน และ นายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ท่องเที่ยวชุมชน เป็นสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าภายใต้ความเสียสละของทุกคนจะทำให้ทีมเศรษฐกิจทันสมัยเดินสู่ความก้าวหน้าได้

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

 

ด้านนายปริญญ์ ในฐานะหัวหน้าทีมอะเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัยของพรรค กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะลงพื้นที่แก้ปัญหาปากท้องประชาชน สร้างแรงงานฝีมือยุคใหม่ให้ทันสมัย ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยจะดึงทีมอีคอมเมิร์ซมาเป็นโค้ชให้ชาวไร่ ชาวสวนสร้างตาลาดใหม่ดึงราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น และเติมเต็มในส่วนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน สังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้างจึงต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจทันสมัยกับพรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นคลังสมองให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

 

นายปริญญ์ กล่าวด้วยว่า คณะทำงานชุดนี้จะมีบทบาทในการเสนอไอเดียระดมมันสมองคิดนโยบายที่เหมาะสม ตั้งเป้า 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เช่นในระยะสั้น มีกฎหมายใดที่ไม่ป็นธรรม ทีมทำงานจะเข้าไปช่วยดู เช่น เวปไซต์อะโคด้า หรือ บุ๊กกิ้ง ที่ใช้ทรัพยากรในประเทศไทย มีกำไรมหาศาล แต่ไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้การทำงานของคณะทำงานชุดนี้จะขับเคลื่อนในส่วนของพรรคไม่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายให้รัฐมนตรีของพรรคไปดำเนินการ

 

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรควันที่ 17 มิ.ย.62  ประกอบด้วย  นายประสิทธิ์ พรหมรอด   นางสาวนุชฤดี  ศิริบุญ  นางนันทิญา  พานิชภักดิ์  นางนราลักษณ์  ศิริบุญ  นายอรรถ  เหมวิจิตรพันธ์  นายวีระพล โชควิทยารัตน์

นางสาววรรณิภา  บัวแก้ว  นายเอิบ  พงบุหงอ  นายสัญชัย  ปอปลี  นางฮอลลี่ อัมระนันทน์ นายนาวี  นาควัชระ

นางจิราพร  ศรีสอ้าน นายสุริยพงศ์  ทับทิมแท้  นายสมชาย  แขมคำ   นายภุชงค์ วรรณพรศิริ  และนายเชน ศรีวิภาพงศ์

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร

 ‘ปริญญ์’ นำทีมอะเวนเจอร์ศก.ปชป. ชูอีคอมเมิร์ซ-เป็นโค้ชให้เกษตกร