ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัย 41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ถือครองหุ้นสื่อ

16 มิ.ย. 2562 เวลา 5:00 น. 2.8k

ปมถือครองหุ้นสื่อ ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อประมุขรัฐสภาชวน หลีกภัยลงนามในหนังสือส่งตรง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติของ 41 ..ขั้วรัฐบาลว่า เข้าข่ายขาดคุณสมบัติส.. จากการถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ ..2560 หรือไม่

ตามที่ ..พรรคอนาคตใหม่เข้าชื่อเสนอรวม 2 คำร้อง ประกอบด้วย คำร้องที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ราย คำร้องที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนอีก 11 ราย

ทั้งนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ..บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เคยทวงถามนายชวน ประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้อ้างว่า จากการตรวจสอบของสมาชิก พบว่า มีส..ฝ่ายรัฐบาลรวม 41 คน เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามต่อการเป็น .. เกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อ จึงได้ยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภา ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ..

ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรือดุลพินิจใดๆ เป็นเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เมื่อมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งสงสัยว่ามีสมาชิกขาดคุณสมบัติ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สิ่งที่ทำเพียงแค่ตรวจสอบลายเซ็น .. ว่า ครบตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่เท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ส่งนายปิยบุตร กล่าวตั้งข้อสังเกต

อย่างไรก็ดี หากจำกันได้ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และผู้กองปูเค็ม-..ทรงกลด ชื่นชูผลอดีตนายทหาร ก็ได้ยื่นร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครส..ว่าเป็นเจ้าของและถือหุ้นสื่อรวม 37 ราย ในจำนวนนี้มีชื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รวมอยู่ด้วยนั้น

พบว่าหลังจากที่กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้ว ได้ดำเนินการไต่สวนจนสิ้นกระแสความโดยให้สิทธินายธนาธร ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วัน ก่อนจะลงมติให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนาธร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้รับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณา และมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ขณะที่คำร้องของนายชวน ประธานรัฐสภานั้น เป็นการส่งรายชื่อแบบเหมาเข่งยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสาร หรือมีการขอข้อมูลเอกสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะ มีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณากรณีของ41 ..” นี้ อย่างไร จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป หรือพิจารณาแบบเหมาเข่งแต่เชื่อว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควร และนี่คือ ความต่างที่ น่าสนใจยิ่ง!!!

 

ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัย  41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล  ถือครองหุ้นสื่อ

 

สอยพปชร.มากสุด26ราย

สำหรับรายชื่อ ..ทั้ง 41 รายนั้น มาจาก 5 พรรคการ เมืองขั้วรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 26 ราย ดังนี้

1.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท แปซิฟิค เอ็กซ์คลูซิฟ ซิตี้ คลับ จำกัด 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ..บัญชีรายชื่อถือครองหุ้นบริษัท เท็คลิ้งค์ จำกัด 3.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท ธรี สุขุมวิท โฮลดิ้ง จำกัด 4.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท ที.ดี.อี.พัฒนาแลนด์ จำกัด บริษัท ธุรกิจพัฒนาแลนด์ จำกัด 5.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ..กทม. เขต 8 ถือครองหุ้นบริษัท โอ ที ซุปเปอร์เซอร์วิส จำกัด

6...กุลวลี นพอมรบดี ..ราชบุรี เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท มาลัยดอกรัก จำกัด 7.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ..กทม. เขต 30 ถือครองหุ้นบริษัท มัชฌิมา-มาวิน จำกัด 8.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ..กทม. เขต 15 ถือครองหุ้นบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 9.นายฐานิสร์ เทียน-ทอง ..สระแก้ว เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท สระแก้ว เวลธี กรุ๊ป จำกัด 10.นายฐาปกรณ์กุลเจริญ ..สมุทรปราการ เขต6 ถือครองหุ้นบริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด

11...ตรีนุช เทียนทอง ..สระแก้ว เขต 2 ถือครองหุ้นบริษัท สระแก้ว เวลธี กรุ๊ป จำกัด 12.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ .. นครราชสีมา เขต 4 ถือครองหุ้นบริษัท ดราฟท์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด บริษัท คลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 13.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ..ราชบุรี เขต 2 ถือครองหุ้นบริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ จำกัด 14.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ..นครปฐม เขต 4 ถือครองหุ้น หจก.โรงสีไฟปฐมวิวัฒน์ 15...ปารีณา ไกรคุปต์ .. ราชบุรี เขต 3 ถือครองหุ้นบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด

16...ภริม พูลเจริญ ..สมุทรปราการ เขต 3 ถือครองหุ้น หจก.ตระกูลพูลเจริญ 17.นายภิญโญ นิโรจน์ .. นครสวรรค์ เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด 18.นายวีระกร คำประกอบ ..นครสวรรค์ เขต 2 ถือครองหุ้นบริษัท เบสท์ พริ้นท์ เลเบล จำกัด 19....ไวพจน์อาภรณ์รัตน์ ..กำแพงเพชร เขต 2 ถือครองหุ้น หจก.กิมไล้ทรายทอง 20.นายศาสตรา ศรีปาน ..สงขลา เขต 1 ถือครองหุ้น หจก.ศรีปัญญารักษ์

21.นายสมเกียรติ วอนเพียร ..กาญจนบุรี เขต 2 ถือครองหุ้นบริษัท ศรีเจริญสุข เอส โอ จำกัด 22.นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ ..นราธิวาส เขต 2 ถือครองหุ้น หจก.หะยีมะดาโอ๊ะ (สุไหงโก-ลก) 23.นายสิระ เจนจาคะ ..กทม. เขต 9 ถือครองหุ้นบริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด 24.นายสุชาติ ชมกลิ่น ..ชลบุรี เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 25.นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ..สระแก้ว เขต 3 ถือครองหุ้น หจก.อรัญญาพร และ 26.นายอนุชา น้อยวงศ์ ..พิษณุโลก เขต 3 ถือครองหุ้น หจก.สันติธรรมฟาร์ม บริษัท อมาณัติ จำกัด

11..ปชป.ร่วมลุ้น

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 12 ราย ดังนี้

1.นายกรณ์ จาติกวณิช ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท เกษตรเข้มแข็ง จำกัด 2...จิตรภัสร์ ภิรมย์ภักดี ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด 3.นายอัศวิน วิภูศิริ ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ..พังงา เขต 1 ถือ ครองหุ้นบริษัท เทพวนา จำกัด 5.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ..สุรินทร์ เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท สุรินทร์ ซิตี้ จำกัด

6.นายประมวล พงศ์ถาวรเดช ..ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 ถือครองหุ้นบริษัท พงศ์วราปิโตรเลียม จำกัด 7.นายภานุศรีบุศยกาญจน์ ..สุราษฎร์ธานี เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท ศรี-บุศยกาญจน์ จำกัด 8...วชิราภรณ์ กาญจนะ .. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ถือครองหุ้นบริษัท เวียงสระศิลา จำกัด 9. นายสมชาติ ประดิษฐพร .. สุราษฎร์ธานี เขต 4 ถือครองหุ้นบริษัท สุราษฎร์สรรพกิจ จำกัด 10.นายสาคร เกี่ยวข้อง ..กระบี่ เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท อ่างนาง แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

11.นายสาธิต ปิตุเตชะ ..ระยอง เขต 1 ถือครองหุ้นบริษัท พี.ที.รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด และ12.นายอัครเดชวงษ์พิทักษ์โรจน์ ..ราชบุรี เขต 4 ถือครองหุ้นบริษัท ไทย โกลเด้น แมชชีนเนอรี่ จำกัด

“หม่อมเต่า-เทวัญร่วมระทึก

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ราย คือ ...จัตุมงคล โสณกุล หรือหม่อมเต่า..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท เจ.ซี.ฟู๊ด คอร์ทส จำกัด    พรรคชาติพัฒนา 1 ราย คือ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท เอส.ซี.เค.แลนด์ จำกัด พรรคประชาภิวัฒน์ 1 ราย คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ..บัญชีรายชื่อ ถือครองหุ้นบริษัท เออีซี ดาต้า ออนไลน์ จำกัด

ทั้งหมดคือรายชื่อส..ฝ่ายรัฐบาล ที่พรรคอนาคตใหม่ ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมคุณสมบัติ .. กรณีถือครองหุ้นสื่อ

แต่จากที่ตรวจสอบดูหลายคนถือครองหุ้นที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสื่อคือไม่ได้ถือหุ้นสื่อ ไม่ได้ทำสื่อ ไม่ได้มีรายได้จากการประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อ แต่ปัญหาเกิดจากเวลาไปยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และระบุในหนังสือบริคณห์สนธิไว้แบบครอบจักรวาล

จึงน่าสนใจว่าศาลรัฐ ธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้อย่างไร

รายงาน โดย ทีมข่าวการเมือง

หน้า 14 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3479 วันที่ 16-19 มิถุนายน 2562

ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัย  41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล  ถือครองหุ้นสื่อ