ด่วน!ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ “50 ส.ว.สำรอง”

11 มิ.ย. 2562 เวลา 9:30 น. 7.1k

วันที่ 11 มิ.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีรายละเอียดดังนี้


ด่วน!ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ “50 ส.ว.สำรอง”

ด่วน!ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ “50 ส.ว.สำรอง”

ด่วน!ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อ “50 ส.ว.สำรอง”