พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

11 มิ.ย. 2562 เวลา 6:44 น. 2.0k

 

ประวัติพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอายุ 65 ปี

 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนสหะกิจวิทยา จังหวัดลพบุรี  เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี แต่เรียนได้เพียงปีเดียวก็ลาออกเนื่องด้วยบิดาเป็นนายทหารจำต้องโยกย้ายไปในหลายจังหวัด

ศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร จนสำเร็จเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สมรสกับ นางนราพร จันทร์โอชา มีบุตรสาวฝาแฝด คือ พลอย-ธัญญา จันทร์โอชา และ เพลิน-นิฏฐา จันทร์โอชา เคยเป็นสมาชิกวงดนตรีชื่อว่า วง "Badz" แห่งค่าย จีโนม เร็คคอร์ด ในเครือ อาร์เอสฯ

+ประสบการณ์

เริ่มต้นรับราชการที่หน่วย "ทหารเสือราชินี" ( กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หรือ ร.21 รอ.) ตั้งแต่เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ( ผบ.ร.21 พัน.2 รอ.) เป็นเสนาธิการกรมฯ รองผู้บังคับกรม และขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมฯตามลำดับ

ต่อมาย้ายมาเป็น รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( พล.ร.2 รอ.) และเป็นผู้บัญชาการกองพลฯ ต่อจากนั้นได้รับตำแหน่งเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1    เป็นเสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)   ขยับเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) และเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในปี 2553  ต่อจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ที่เกษียณอายุราชการ

            พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) ในการประกาศกฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังจากการหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายทางการเมืองทั้ง 7 ฝ่าย ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงทำการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

             วันที่ 11 มิ.ย.62 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  คนที่ 29 สมัยที่ 2 

            พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี