svasdssvasds

'อาทิตย์' ร้อง "บิ๊กตู่-พรเพชร" ค้านแก้ พ.ร.บ.สลาก

27 ม.ค. 2562 เวลา 8:29 น.
อธิการบดี ม.รังสิต ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กตู่" และประธาน สนช. ค้านแก้ พ.ร.บ.สลาก เหตุทำประเทศสูญเสียรายได้ปีละหมื่นล้าน ชี้! ตีเช็คเปล่าให้ฝ่ายการเมือง เปิดช่องฉวยโอกาสเป็นเสือนอนกิน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ สนช. กำลังพิจารณา สาระสำคัญ คือ ให้ลดรายได้ของแผ่นดินปีละเกือบ 10,000 ล้านบาท แต่นำไปเพิ่มให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เป็นค่าใช้จ่ายและกำไรแก่ผู้จัดจำหน่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก 5% เป็นการถาวร จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสม ด้วยเหตุผล ดังนี้


1548577878580

1.การเพิ่มค่าการตลาดและกำไรให้ผู้จำหน่าย โดยที่รัฐสูญเสียรายได้ของแผ่นดินปีละเกือบหมื่นล้านบาท ไม่มีผลที่จะหยุดการขายสลากเกินราคา

2.ข้ออ้างว่า ไม่ได้ปรับเปอร์เซ็นต์ค่าการตลาดมานานหลายปีแล้ว รับฟังไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงราคาสลากกินแบ่งฯ ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 บาท มาเป็น 80 บาท แม้จำนวนเปอร์เซ็นต์จะคงเดิม แต่เมื่อราคาสลากฯ แพงขึ้น 8 เท่าตัว ค่าการตลาดในแต่ละใบก็ได้รับมากขึ้นถึง 8 เท่าตัวด้วยอยู่แล้ว

3.การเพิ่มทั้งจำนวนสลากฯ จาก 37 ล้านฉบับ เป็น 90 ล้านฉบับ ทำให้ค่าการจัดจำหน่ายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับสูงขึ้นอย่างมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารและรัฐบาลในอนาคตสามารถผันไปใช้ตามความต้องการของตน เพราะฝ่ายนิติบัญญัติได้ไปเพิ่มรายรับไว้ให้เป็นการถาวรแล้ว

"ร่าง พ.ร.บ. ที่ สนช. กำลังพิจารณาในขณะนี้ เป็นร่างที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารกำหนดประเภทและรูปแบบสลาก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสมือนให้เช็คเปล่าแก่ฝ่ายบริหารไปกรอกจำนวนเงินและวันที่เอาเอง ดังที่ปรากฏในมาตรา 7 (7/1) ข้ออ้างที่ว่า ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งฯ จะต้องถูกคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง ก็น่าจะเป็นการถ่วงดุลแล้ว ในความเป็นจริงรัฐบาลจะให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงเท่ากับว่า พ.ร.บ. ที่แก้ไขครั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติจะยกอำนาจและขอบเขตการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบัน สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตและกำหนดแผนการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยตนเอง ขาดหน่วยงานหรือองค์กรกำกับตรวจสอบและประเมินผลงาน เท่ากับว่า ผู้ประกอบการที่มีอำนาจผูกขาดดำเนินการเอง กำกับตรวจสอบเอง หากอนาคตประเทศได้ผู้บริหารประเทศที่ฉวยโอกาส นำเงินส่วนแบ่งรายได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ สร้างความนิยม ดังเช่นที่เคยเกิดแล้วในอดีต ก็จะเป็นปัญหาแก่ประเทศชาติและสังคม" ดร.อาทิตย์ กล่าว


1

ดร.อาทิตย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ยังได้ระบุให้ฝ่ายนิติบัญญัติยกอำนาจการจัดสรรรายรับให้เป็นดุลพินิจของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ดังปรากฏในมาตรา 7 (7/2) ที่ให้อำนาจการกำหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 22(2) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา 22 (3) เป็นของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ และฝ่ายบริหารอีกด้วย และ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ได้ยกเลิกกองทุนพัฒนาสังคม ซึ่งก่อตั้งตามคำสั่งของ คสช. ที่ 11/2558 ที่นำเงินรายได้จำนวน 3% ของรายรับ มาสร้างมาตรการเพื่อยับยั้งและป้องกันเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป ไม่ให้ติดการพนัน ขณะที่ ในประเทศที่พัฒนาแล้วกิจการที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้จะถูกนำรายได้ที่ผู้บริโภคจ่ายส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาเยียวยาสังคม แต่กฏหมายฉบับนี้กลับตัดกองทุนนี้ออกไป ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของ คสช. อย่างสิ้นเชิง

ดร.อาทิตย์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลได้พัฒนาก้าวไกลอย่างมาก รัฐบาลและสำนักงานสลากกินแบ่งฯ น่าจะสร้างระบบแอพพลิเคชันที่เอื้ออำนวยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้โดยตรง เพื่อประหยัดค่าบริหารจัดการค่าพิมพ์ ค่าขนส่ง ที่มีต้นทุนสูงถึง 12% และจะเพิ่มเป็น 17% ของรายได้จากสลาก ซึ่งแอพพลิเคชันสามารถให้ผู้ซื้อเลือกเลขสลากเหมือนกับการเลือกใบสลากที่เป็นกระดาษ เมื่อเลือกและซื้อแล้วใบนั้นจะหมดไป ผู้อื่นซื้อซ้ำไม่ได้ มีการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ซื้อ ทำให้สามารถจ่ายรางวัลไม่ผิดคน และสามารถป้องกันเด็ก เยาวชน ซื้อสลากกินแบ่งฯ ได้

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด