svasdssvasds

“เลือกส.ว.”ระดับจังหวัดเชียงใหม่คึกคัก คาดมีผ่านการเลือกตั้ง 212 คน

22 ธ.ค. 2561 เวลา 7:13 น. 306
 

เลือก ส.ว. ระดับจังหวัดของเมืองเชียงใหม่คึกคัก คาดว่าจะมีผู้ผ่านการเลือกตั้งจ 212 คน  เตรียมลงคะแนนเลือกในระดับประเทศ 27 ธ.ค.นี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี

สว.3

(22 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ”ประจำจังหวัดเชียงใหม่  รายงานบรรยากาศการลงคะแนนเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า  ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีการลงคะแนนเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปโดยคึกคัก โดยมีผู้เดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเมื่อถึงเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลารายงานตัวตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน  นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย

สว.ชม.

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ระดับจังหวัด ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันคนละ 2 คน คัดเลือกให้ได้ในแต่ละกลุ่มจำนวน 4 คน รวมจะมี ส.ว.ของจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มที่สมัครเองจำนวน 40 คนและจากการแนะนำขององค์กร อีก 8 คน รวมเป็น 48 คน ซึ่งในส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น ส.ว. ด้วยตนเอง ใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 218 คน โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวจำนวน 6 คน คงเหลือมาลงคะแนนวันนี้ทั้งสิ้นจำนวน 212 คน ทั้งนี้ในการลงคะแนนมีผู้สมัครจากกลุ่มองค์กรที่ไม่ต้องลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีผู้ผ่านการเลือกจากระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดไม่เกิน 4 คน หลังเข้ารายงานตัวก็จะผ่านไประดับประเทศได้ทันที

สว.1

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนในวันนี้ ก็จะได้ผู้สมัครในระดับจังหวัด ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 2 เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 200 รายชื่อ จากนั้น กกต.จะส่งรายชื่อให้ คสช.เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อในขั้นตอนสุดท้าย

ขณะที่บรรยากาศการเลือกส.ว.ที่ระนอง ผุู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจประจำจังหวัดระนอง รายงานว่า นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดระนอง รายงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด จังหวัดระนอง จำนวน 18 คน วันนี้เวลา 08.00 น.-09.00น. ซึ่งเป็นระยะเวลารายงานตัว มีผู้มารายงานตัวครบทั้ง 18 คน ซึ่งนายสัญญา ได้ประชุมชี้แจงผู้สมัครในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศต่อไป

ระนอง1

 

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก