svasdssvasds

ไฟเขียว "SMART Visa" ให้สิทธิต่างชาติ-ผู้ติดตามอยู่ไทยได้4ปี

18 ส.ค. 2560 เวลา 9:38 น. 341
"วิษณุ" เผยมินิคาร์บิเนตไฟเขียวโครงการ SMART Visa ให้สิทธิต่างชาติ-ผู้ติดตามอยู่ไทยได้ 4 ปี

วันนี้ (18 ส.ค. 60) - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ SMART Visa และ Doing Business Portal อำนวยความสะดวกนักลงทุน

20170818095931

สำหรับโครงการ SMART Visa เป็นหนึ่งในนโยบายในการช่วยสนับสนุนให้บุคลากรจากต่างชาติ เช่น นักลงทุน ผู้เริ่มธุรกิจใหม่ พนักงานที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย และยังเพิ่มอัตราการจ้างงาน การผลิตและการขาย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยสิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสมาร์ทวีซ่าสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้สูงสุด 4 ปี ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ขณะที่ผู้ที่ติดตาม ทั้งคู่สมรสและบุตรจะได้รับสิทธิในการอยู่อาศัย และทำงานในไทย เทียบเท่ากับผู้ถือสมาร์ทวีซ่า พร้อมทั้งจะมีการขยายเวลา การรายงานตัวจาก 90 วัน เป็นทุกๆ 1 ปี ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นข้อสมาร์ทวีซ่าได้ ได้แก่ พนักงานทักษะสูง หรือผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่

ส่วนโครงการ Doing Business Portal เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ ที่จะต้องมีการติดต่อเรื่องของเอกสาร โดยจะเป็นการลดขั้นตอนผ่านทางระบบราชการ 4.0 ซึ่งหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจ สามารถจดทะเบียนนิติบุคคล ขออนุญาตก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า ผ่านระบบ e-Registration ได้ครบและจบในระบบออนไลน์ที่เดียว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอสินเชื่อ หาที่ดินตั้งโรงงาน หรือชำระภาษี ในฐานะผู้ประกอบการ ก็สามารถใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย

20170818095940

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เร่งรัดการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน หรือ Doing Business ซึ่งพบว่ายังติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยที่ผ่านมารัฐบาล ได้มี พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก เข้ามาแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม (One stop service) ซึ่งจะเป็นการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 กรม ใน 4 กระทรวงไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ โดยมอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ไปจัดทำรายละเอียด และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป