svasdssvasds

ปรับลดงบปี61แล้ว8,193 ล้านคาดพิจารณาเสร็จ 7 ส.ค.นี้

03 ส.ค. 2560 เวลา 11:40 น. 200
โฆษก กมธ.วิสามัญฯ งบ61 เผยปรับลดงบประมาณไปแล้ว 8,193 ล้านบาท คาดพิจารณาทุกหน่วยงานแล้วเสร็จ วันที่ 7 ส.ค. นี้ พร้อมระบุขณะนี้มีหน่วยงานขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาท

 

พลเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่า กมธ.ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ เสร็จสิ้นไปแล้ว 19 กระทรวง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณในส่วนแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยเหลือในส่วนของงบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ คาดว่าวันที่ 7 ส.ค.นี้ จะพิจารณาเสร็จสิ้นทุกหน่วยงาน

พล.อ.ชาติอุดม ดิตถะสิริ

เบื้องต้นได้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณจำนวน 8,193 ล้านบาท ประกอบด้วยในส่วนของ กมธ.วิสามัญฯ ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,201 ล้านบาท คณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ ปรับลดงบประมาณจำนวน 1,708 ล้านบาท และคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,283 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะมีการพิจารณางบประมาณในภาพรวมอีกครั้งให้เสร็จสิ้นในวันที่ 10 ส.ค.นี้ โดยจะมีการรายงานการปรับลดงบประมาณอย่างเป็นทางการของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณารายการแปรญัตติ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณเป็นจำนวนเงินกว่า 40,000 ล้านบาท จากนั้นจะเป็นการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำเป็นร่างกฎหมาย รวมทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพิจารณางบประมาณ ปี 2561 ของ กมธ.วิสามัญฯ เพื่อเตรียมเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป