พยากรณ์อากาศวันนี้ -26 เม.ย.ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลมกระโชกแรงตลอดช่วง

20 เม.ย. 2567 | 18:10 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -26 เม.ย.67 ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และลมกระโชกแรงตลอดช่วง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -26 เมษายน 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ตลอดช่วง ส่วนภาคใต้วันที่ 20-21 เม.ย.67 มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 

 

กรมอุตุฯขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน  และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง  

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567


ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 24 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 42 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งตลอดช่วง 

วันที่ 20 – 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 22 – 26 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 – 41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 20 - 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค  ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 22 – 26 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.