พยากรณ์อากาศวันนี้ -17 เม.ย.ไทยตอนบนระวังลูกเห็บตก ลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง

15 เม.ย. 2567 | 17:48 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -17 เม.ย.67 เหนือ อีสาน กลาง ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ส่วนทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 เมษายน 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ในช่วงวันที่ 15 - 17 เม.ย. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

 

ส่วนสภาพอากาศวันนี้ -21 เม.ย.67 ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และในช่วงวันที่ 19-21 เม.ย.นี้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 15 – 16 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ระวังลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 15 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัว มีฝนฟ้าคะนอง
 

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 15 – 16 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 43 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 15 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 – 18 เม.ย. 

 • ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 – 21 เม.ย. 

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 15 – 18 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 - 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 15 – 18 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 - 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 67 มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง มีฝนฟ้าคะนอง