พยากรณ์อากาศวันนี้ -25 เม.ย.ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลมกระโชกแรง ใต้ฝนเพิ่ม

19 เม.ย. 2567 | 18:06 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -25 เม.ย.67 ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมกระโชกแรงตลอดช่วง ส่วนภาคใต้ฝนเพิ่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -25 เมษายน 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)ประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัว กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก และมีลมกระโชกแรงตลอดช่วง ส่วนภาคใต้วันนี้ -21 เม.ย. 67 ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -25 เม.ย.67 ไทยอากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมกระโชกแรงตลอดช่วง

 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 43 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.


ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23 – 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 42 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 19 – 21 เม.ย. 67

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค
 • ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 22 – 25 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 – 40 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 19 - 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 22 – 25 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง