พยากรณ์อากาศวันนี้ -23 เม.ย.ทั่วไทยร้อนถึงร้อนจัด ใต้ระวังฝนตกหนัก

17 เม.ย. 2567 | 17:15 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -23 เม.ย.67 ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ภาคเหนือ -กลาง อุณหภูมิสูงสุดทะลุ 43 องศา ส่วนภาคใต้วันที่ 19-23 เม.ย.ระวังฝนเพิ่มกับมีฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ – 23 เมษายน 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และในช่วงวันที่ 17 – 18 เม.ย. 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง  ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง  และวันที่ 19 – 23 เม.ย. 67 ใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -23 เม.ย.ทั่วไทยร้อนถึงร้อนจัด ใต้ระวังฝนตกหนัก


กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง  โดยในช่วงวันที่ 17 – 18 เม.ย. กับมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง  อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 17 – 18 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่  กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งตลอดช่วง

วันที่ 17 – 18 เม.ย. 

 • ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 – 23 เม.ย. 

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 17 – 18 เม.ย. 67

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 – 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค และในช่วงวันที่ 22 – 23 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง 

วันที่ 17 – 18 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 19 - 21 เม.ย. 67 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค  และในช่วงวันที่ 22 – 23 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง