รับมืออากาศร้อนจัดถึงพ.ค. ลพบุรี ระอุ! ใช้ไฟฟ้าพุ่งกระฉูด กว่า 325 เมกะวัตต์

29 มี.ค. 2567 | 06:45 น.

ลพบุรี แชมป์ใช้ไฟสูงสุดในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง สาเหตุจากอากาศร้อนจัด-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียบ คาดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงต่อเนื่องถึงเดือนพ.ค.นี้ ขณะกฟภ.มั่นใจระบบเพียงพอความต้องการ

จากสภาพอากาศในพื้นที่ของประเทศที่จะเข้าสู่ในช่วงเดือน เมษายน ได้ร้อนระอุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่  6  จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท อุทัยธานี  นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยปกติประมาณ 800 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟสูงขึ้นจากปกติไปถึงเดือนพฤษภาคม 2567

นายอารมณ์  สิงห์เงิน    ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี  เปิดเผยว่า จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัด  ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นมา พบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,130  เมกะวัตต์ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีการใช้สูงกว่าวันปกติ และคาดการณ์ว่าในช่วงกลางเดือนเมษายน 2567  จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราว 5 เปอร์เซ็นต์  คิดเป็นการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,190 เมกกะวัตต์ 

ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า  325.8 เมกะวัตต์   ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์   อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และวัสดุก่อสร้าง    

เช่น กลุ่มบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด  บริษัทอินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทเฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด   โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มีปริมาณการใช้ไฟโดยเฉลี่ย 135.6  เมกะวัตต์ และใช้กระแสไฟฟ้าในระบบ 115 กิโลโวลท์เป็นหลัก      

รับมืออากาศร้อนจัดถึงพ.ค. ลพบุรี ระอุ! ใช้ไฟฟ้าพุ่งกระฉูด กว่า 325  เมกะวัตต์

ขณะที่จังหวัดนครสวรรค์  มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า  290   เมกะวัตต์  ซึ่งถึงแม้จะเป็นหัวเมืองใหญ่  แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ เช่นห้างสรรพสินค้า เป็นหลัก    

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 211.8 เมกะวัตต์    

จังหวัดชัยนาท มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า   127.5   เมกะวัตต์  

จังหวัดสิงห์บุรีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า  101.8  เมกะวัตต์  และ จังหวัดอุทัยธานี  มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดเพียง   74.9  เมกะวัตต์       

จากสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น   ส่งผลทำให้ประชาชนมีการใช้ไฟสูงขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะการเปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น  ในบ้านเรือนประชาชน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้สถิติการใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วย  เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องให้มีความเย็นในระดับเหมาะสม     รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย     

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวได้มีการตรวจสอบโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งระบบ 22 กิโลโวลท์ และระบบ 115  กิโลโวลท์  รวม 40  สถานี   รวมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังรวม  2,865  MVA  ยังสามารถรองรับปริมาณการเพิ่มของการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในช่วงดังกล่าว  

พร้อมทั้งได้ให้พนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าทุกแห่ง ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน   รวมทั้งพนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เตรียมพร้อมให้บริการหากเกิดกระแสไฟฟ้าดับในช่วงเกิดพายุฤดูร้อน  เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงนี้ของกลุ่มการใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มทั้งบ้านอยู่อาศัย  พาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม มีความมั่นคงและประสิทธิภาพ    

ทั้งนี้ ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค)ครั้งแรกของปี 2576 สูงถึง 30,989.3 เมกะวัตต์  (22 ก.พ.เวลา 19.29 น.) ขณะที่สถิติสูงสุดในไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2566  เวลา 21.41 น. พบการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 34,826.5 เมกะวัตต์

ในส่วน 6 จังหวัด ( ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท อุทัยธานี  นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) พบสถิติใช้ไฟสูงสุดช่วงวันที่  22 กุมภาพันธ์  2566 รวมทั้งสิ้น 969.92 เมกะวัตต์  น้อยกว่าปี 2566  (6 พ.ค.)ที่ใช้ไฟมากถึง 1169.55 เมกะวัตต์