สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ทำการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากดิจิทัล L6

17 มี.ค. 2567 | 04:17 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผู้ค้าเปิดให้ทำการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากดิจิทัล L6 พร้อมระบุชัดสั่งซื้อล่วงหน้าต้องทำธุรกรรมรายการผ่านแอปฯเป๋าตัง เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนี้ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แจ้งว่า จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ  (ครั้งที่ 202) ดังนี้

1. สลากซื้อ : งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

 เปิดทำรายการในวันที่ 19 มีนาคม 2567 รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 7.30 - 12.00 น. และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือมาเปิดให้ทำรายการซื้อในรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ของวันเดียวกัน

 ผู้ที่ทำรายการซื้อในรอบเช้าแล้ว สามารถทำรายการซื้อในรอบบ่ายของวันเดียวกันได้อีกครั้งโดยจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอสำหรับการทำรายการ

2.สลากจอง : งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2567

 เปิดทำรายการในวันที่ 20 มีนาคม 2567 รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือมาเปิดให้ทำรายการจองในรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ของวันเดียวกัน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศทำรายการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากฯ

ผู้ที่ทำรายการจองในรอบเช้าได้แล้ว สามารถทำรายการจองในรอบบ่ายของวันเดียวกันได้อีกครั้งโดยจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอสำหรับการทำรายการ

 กำหนดวันรับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567

สลากซื้อและสลากจอง เปิดให้ทำรายการ รายละ 3 เล่ม โดยชำระค่าสลากรายละ 21,130 บาท

เปิดให้ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ผู้ที่ทำรายการจองสลากได้แล้ว ไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

ผู้ที่มีสิทธิ์จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิทำรายการ ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อค่าสลาก ก่อนเวลา 18.00 น.ของวันก่อนทำรายการ

ทำรายการผ่านแอปพิลเคชัน "เป๋าตัง"

ที่มา:สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล