โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 2567

26 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 315 อัตรา ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่ 

ข่าวดี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 315 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ประเภทที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

นักเรียนเตรียมทหาร 1 จำนวน 270 อัตรา

  • บุคคลภายนอก
  • เพศชาย อายุ 16-18 ปี
  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

นักเรียนเตรียมทหาร 2 จำนวน 30 อัตรา

  • ข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 24 ปี 

นักเรียนเตรียมทหาร 3 จำนวน 15 อัตรา

  • บุคคลภายนอก
  • เพศชาย อายุ 16-18 ปี
  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ช่องทางการสมัคร 

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ admission.rpca.ac.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3431-1103 หรือ 0-3431-2009 ต่อ 126

คลิกอ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 2567