ธอส. ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านผู้ขาดโอกาสมีที่อยู่อาศัย จ.สระแก้ว

24 ก.พ. 2567 | 04:01 น.

ธอส.ลงพื้นที่สร้าง-ส่งมอบบ้านผู้ขาดโอกาสมีที่อยู่อาศัย จ.สระแก้ว ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ชี้ดูแลแล้วกว่า 1.8 หมื่นคน

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 15 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ว่า ในปี 2567 ยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ได้ส่งมอบที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท พร้อมสนับสนุนไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ และค่าเครื่องอุปโภค-บริโภคอีกหลังละ 4,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000 บาท ให้กับ

  • ด.ช.ภานุวัฒน์ ขันนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • ด.ญ.กมลชนก เพ็งสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

สำหรับงบประมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าว มาจากเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “GH Bank Run for Home” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ อ.สระแก้ว

ธอส. ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านผู้ขาดโอกาสมีที่อยู่อาศัย จ.สระแก้ว

“ธอส.คัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งบ้าน 2 หลังดังกล่าว นับเป็นบ้านที่สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบเป็นหลังที่ 4,713 และ 4,714 จากจำนวนบ้านทั้งหมดที่ธนาคารได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือกว่า 4,700 หลัง โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า 18,848 ราย”

ทั้งนี้ ธอส. เดินหน้าสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดทำโครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รวมถึงมอบปัจจัยและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของธนาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของธนาคารที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปี