ส.ป.ก. เชิญชวน แต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์

18 ก.พ. 2567 | 08:01 น.

ส.ป.ก. เชิญชวน แต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ หลัง ครม. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ เริ่มใส่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

จากกรณีเมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ หรือ ในโอกาสที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ล่าสุด ส.ป.ก.หรือ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โพสต์ข้อความว่า เชิญชวน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับ ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ระหว่างจัดหาให้ใส่เสื้อเหลืองตรางานบรมราชาภิเษกหรือเสื้อสีเหลือง 48 ส.ป.ก. ไปพลางก่อน

ส.ป.ก.  เชิญชวน แต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง ประดับ ตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์

เหตุผลที่ รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้น รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ พร้อมทั้ง ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งรัฐสภา หน่วยงานความมั่นคง รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน