ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ รัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานเริ่มใส่วันจันทร์นี้

18 ก.พ. 2567 | 11:38 น.

ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ รัฐบาล ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ เริ่มวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

จากกรณีที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือ ในโอกาสที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

โดยวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ หน่วยงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนจะสวมใส่เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ตามคำร้องขอของข้อสั่งการ ครม.ที่ผ่านมา เหตุผลที่ ครม.ขอให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญญลักษณ์ทุกวันจันทร์ 

รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้น รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ พร้อมทั้ง ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งรัฐสภา หน่วยงานความมั่นคง รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์

ล่าสุดวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567  กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 8/2567 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมขอให้ผู้บริหารทุกองค์กรหลักในสังกัด แจ้งขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือ เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์หรือเข็มที่ระลึกฯ ทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ และ ในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ส่วนวันอังคาร ที่เป็นวันทำการ ให้แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ.

ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ