ชาวอุทัยธานี พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง-เหลือง ถวายกำลังใจ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

14 ก.พ. 2567 | 08:52 น.

ชาวอุทัยธานีนับหมื่นคนจากทุกพื้นที่ เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงจุดยืนที่แน่วแน่ในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 14 ก.พ.2567 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกอำเภอจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย แสดงจุดยืนในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน และนักเรียนชาวอุทัยธานี สวมใส่เสื้อสีม่วงและสีเหลือง

เดินทางรวมตัวกันบริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี มากกว่า 1 หมื่นคน โดยทุกคนต่างมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการแสดงจุดยืนอย่างแน่วแน่ในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาวอุทัยธานีนับหมื่น  พร้อมใจใส่เสื้อม่วง-เหลือง  ถวายกำลังใจ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำพสกนิกรร่วมพากันเดินเท้าจากลานสุพรรณิการ์ไปร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บริเวณหน้าบ้าน 905 ซึ่งเป็นบ้านพักของพระองค์ท่าน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี คือ บ้านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะพี่น้องประชาชนชาวอุทัยธานีมีความรักและความผูกพันต่อกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นอย่างยิ่งสุดหัวใจ

ชาวอุทัยธานีนับหมื่น  พร้อมใจใส่เสื้อม่วง-เหลือง  ถวายกำลังใจ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ชาวจังหวัดอุทัยธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย กล่าวอาเศียรวาทโดยกลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนนักเรียน ซึ่งกลุ่มตัวแทนประชาชนดังกล่าวได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

และต่อมาชาวจังหวัดอุทัยธานียังได้ร่วมเดินเท้าไปยังบ้าน 905 และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และแสดงจุดยืนปกป้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด "เพราะอุทัยธานี คือ บ้านของพระองค์ท่าน"
.

"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงอุทิศตรากตรำลำเค็ญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในทุกพื้นที่ ทุกแห่งหนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ

กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเน้นย้ำการสร้างรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ บนแนวคิด 3 ห่วง พอประมาณ พอเพียง และมีเหตุผล และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้คู่คุณธรรม ต่อยอดด้วยการขยายผลรวมกลุ่มเกิดการพัฒนา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายครัวเรือนจากการปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่" นายธีรพัฒน์ฯ กล่าว
ชาวอุทัยธานีนับหมื่น  พร้อมใจใส่เสื้อม่วง-เหลือง  ถวายกำลังใจ "กรมสมเด็จพระเทพฯ"
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวในช่วงท้ายว่า พสกนิกรชาวจังหวัดอุทัยธานีต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดี และแสดงจุดยืนในการพิทักษ์ รักษา ปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดไป