ร่วมรณรงค์สวมเสื้อสีม่วง วันนี้ 15 ก.พ.2567 

14 ก.พ. 2567 | 17:01 น.

15 ก.พ.นี้ ชวนคนไทยแต่งกายสีม่วงทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังถวายความจงรักภักดี ยึดมั่น เชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ

ในวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงานราชการเชิญชวนคนไทยแต่งกายสีม่วงทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังถวายความจงรักภักดี ดังเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนพร้อมข้าราชการทุกคนของกระทรวง พม. พร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยการแต่งกายโทนสีม่วงทั้งกระทรวง พม. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่พวกเรารัก และเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ขอเชิญพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง

กระทรวงศึกษาธิการ 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเมื่อในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักแต่ความรักของเรากระทรวงศึกษาธิการเป็นความรักสีม่วง

แสดงออกให้เห็นว่า พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการ มีความรักและความจงรักภักดีที่เรามีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะสีม่วงเป็นสีประจำพระชนมวารของพระองค์ และพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

โดยบุคลากรในหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จะสวมใส่เสื้อสีม่วงมาปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นญาติพี่น้องบอกว่า ผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็แสดงออกให้สังคมเห็นได้ว่า พวกเรามีความรักและเทิดทูลพระองค์ท่านอย่างไร

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักปีนี้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรักของคู่รักเท่านั้น แต่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อครอบครัว พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่เคารพนับถือ รวมถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติ

ทั้งนี้ สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมรณรงค์สวมเสื้อสีม่วง วันนี้ 15 ก.พ.2567 

ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ระยะที่ทรงงานการศึกษามากว่า 40 ปี จึงทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างมาก จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในฐานะ "เจ้าฟ้านักการศึกษา" 
 

ร่วมรณรงค์สวมเสื้อสีม่วง วันนี้ 15 ก.พ.2567