“กรมขนส่ง” เปิดสถิติ 10 ข้อหาร้องเรียนรถสาธารณะ จ่อเพิกถอนใบขับขี่

19 ม.ค. 2567 | 09:51 น.

“กรมขนส่งทางบก” เปิดสถิติ 10 ข้อหาร้องเรียนรถสาธารณะ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 66 แนะผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎหมาย เตือนทำผิดร้ายแรงจ่อเพิกถอนใบขับขี่

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2566 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 โดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 37,146 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 34,301 เรื่อง (92.34%) แบ่งออกเป็น 

 

1. รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 31,007 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 26,290 เรื่อง (ร้อยละ 84.78%)  

 

2. รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้, รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,139 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 4,815 เรื่อง (ร้อยละ 84.41%) 
 

5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด                              
         พ.ร.บ. รถยนต์                                   
1. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 
2. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ                  
3. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว        
4. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร   
5. พาผู้โดยสารไปเส้นทางที่อ้อมเกินควร  

                     

5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
      พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
1. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว  
2. ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย                                       3. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ                                     
4. จอดรถขวางทางจราจร
5. สภาพรถไม่สมบูรณ์แข็งแรง (ควันดำ)    
 

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้หากดำเนินการตรวบสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะ จะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ 

“กรมขนส่ง” เปิดสถิติ 10 ข้อหาร้องเรียนรถสาธารณะ จ่อเพิกถอนใบขับขี่

อย่างไรก็ตามผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ