จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

05 ม.ค. 2567 | 05:30 น.

กรมการขนส่งทางบก เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ 2567 ระบบออนไลน์ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สรุปขั้นตอนพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ให้ครบที่นี่

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการ จองคิวต่อใบขับขี่ 2567 โดยประชาชนสามารถ Walk In เพื่อจองคิวต่อใบขับขี่ 2567 ได้ รวมถึงจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยซึ่งจะทำให้การ "ต่อใบขับขี่ 2567" ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจอยากจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สามารถทำผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ทั้งระบบ IOS และแบบ Android 

ระบบ ios ดาวโหลด คลิกที่นี่
ระบบ  Android ดาวโหลด คลิกที่นี่

สรุปขั้นตอนการอบรม "ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567" 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com 

 • กดลงทะเบียนเข้าระบบการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 
 • เข้าสู่ระบบต่อใบขับขี่ออนไลน์ 

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน 

3.เลือกการอบรม ตามใบอนุญาขับรถที่ต้องการต่ออายุ ทั้ง 3 ประเภท

4.ทำแบบทดสอบก่อนอมรม 3 ข้อ  
 
5.ดูวิดีโอการอบรมต่อไปใบขับขี่ออนไลน์ให้จบ 
 
6.ตอบแบบสอบถาม 3 ข้อหลังจบการอบรม 

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

ผู้ที่ต้องอบรมเพื่อใช้ในการต่อใบขับขี่ออนไลน์ 

 • ผู้ที่ใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี 
 • ผู้ที่ทำใบขับขี่หายเกิน 1 ปีขึ้นไป 

วิธีการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 

1.เข้าสู่เว็บไซต์อบรมใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก www.dlt-elearning.com

2.กดตรงคำว่า "ลงทะเบียนใหม่" จากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

3.หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้นำเลขบัตรประชาชน และวัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) เป็นเลขอารบิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

จากนั้นให้เลือก อบรมต่ออายุใบอนุญาต รถส่วนบุคคล/รถขนส่ง/รถสาธารณะ และกดสมัครอบรม

4.เมื่อเข้าสู่หน้าสมัครอบรม ให้เลือกการอบรมตามประเภทใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง)
 •  ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง)
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง)

5.จากนั้นให้ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 3 ข้อ เสร็จแล้วให้รับชมวิดีโอการอบรมให้ครบ

ระหว่างการอบรมจะมีคำถามแทรกให้เราตอบเป็นระยะ เมื่อรับชมเสร็จให้กดปุ่ม หลักฐานการอบรม ระบบจะมีแบบทดสอบหลังอบรม 3 ข้อ พยายามตอบให้ถูกต้อง

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

6.หากตอบคำถามถูกต้อง ระบบจะส่งหลักฐานการอบรมเป็น QR Code แสดงรหัสอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล ประเภทใบขับขี่ที่ผ่านการอบรม และวันที่ผ่านการอบรม ซึ่งผู้ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถบันทึกหน้าจอเพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งในวันที่ไปต่ออายุใบขับขี่ได้

หลังจากที่เราเราอบรมต่อใบขับขี่ และ จองคิวผ่านแอปฯ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสาขาที่เราจองไว้ โดยต้องยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ 

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

 • บัตรประชาชน (ตัวจริงเท่านั้น)
 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
 • ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง)
 • ใบรับรองผลทดสอบการอบรมใบขับขี่ ที่ได้จากการอบรมผ่านเว็บไซต์ DLT eLearning (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม)
 • หลักฐานการจองคิวเข้าใช้บริการสำนักงานขนส่งในแอปฯ หรือเว็บไซต์

หลังจากนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อาทิ การมองเห็นสี (บอกสีไฟจราจร), การทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้าง รวมทั้งการทดสอบปฏิกิริยาเท้า (เหยียบคันเร่ง จากนั้นให้เหยียบเบรกให้ไม่เกินจุดที่กำหนด)

เมื่อทดสอบผ่านแล้วจึงชำระค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่ ตามประเภทที่ต้องการ เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะพามาถ่ายรูปติดใบขับขี่ โดยขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาไม่นาน เสร็จแล้วสามารถรอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการต่ออายุใบขับขี่เพิ่มเติมได้ที่ กรมขนส่งทางบก Call Center โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line : @dltnews